LAGERFLYTTESALG I WEBSHOPPEN SPAR 25 % PÅ ALT (IKKE SOVEKURSER) ⇒
Fertilitet
Gravid
Fødsel
Amning
Flaske
Nyfødt
Baby
Søvn
Barsel
Udstyr

Amning

WHO arbejde for at fremme amning

Amning anses på verdensplan er en central indikator for sundhedstilstanden hos kvinder og børn. I 2001 anbefaler WHO at spædbørn udelukkende ammes i de første 6 måneder af livet.

Som følge af en blomstrende modermælkserstatningsindustri vedtog WHO i 1981 [WHO 1981] et kodeks for markedsføring af modermælkserstatninger, med det formål at fremme amning ved at regulere industriens markedsføring af modermælkserstatninger. Kodekset omfatter bl.a. et forbud mod enhver form for reklame for modermælkserstatninger over for forbrugerne, både direkte og gen­nem sundhedspersonalet og sundhedsvæsnet.

Formålet var at fremme budskabet om at amning/modermælk er den bedste ernæring for barnet.

WHO, World Health Organization er en verdenssundhedsorganisation, der varetager international sundhed. Organisationen blev oprettet den 1948 og har hovedsæde i Geneve i Schweiz.

I Danmark blev markedsføringen reguleret af en frivillig aftale med industrien og i 1991 blev den erstattet af et EU-direktiv. EU direktivet er ikke ligeså omfattende og restriktivt som WHO’s kodeks, men har alligevel haft en regulerende effekt på markedsføringen af modermælkserstatninger i de fleste EU-lande

Til gengæld havde WHO kodeks (som håbet) ingen effekt på informationen, vejled­ningen og omsorgen for de nybagte familierne, der forblev utilstrækkelig (Sundhedsstyrelsen: Amning – en håndbog for sundhedspersonale, side 7). For at ændre på det kom det spædbarnsvenlige initiativ i 1991 (10 år senere), der havde til formål at optimere på informationen, vejledningen og omsorgen for de nybagte familier.

Det spædbarnsvenlige initiativ

Det Spædbarnsvenlige Initiativ blev præsenteret af WHO og UNICEF i 1991 som et vigtig element i en global strategi for ernæring af spæd- og småbørn. Det spædbarnsvenlige initiativ anerkendes i dag på fødesteder over hele verden som god, klinisk praksis for amning af sunde, raske børn.

I december 2012 offentliggjorde Unicef reviderede standarder i forhold til Det Spædbarnsvenlig Initiativ. Ten steps for successful breastfeeding (WHO 2009/2012). De nye standarder indeholder de tidligere standarder.

Det har ikke siden 2009, hvor Videnscenter for Amning blev sparet væk (nedlagt), været muligt at blive akkrediteret som spædbarnsvenligt sygehus eller kommune. I Danmark har Sundhedsstyrelsen tilsluttet sig disse minimumskrav som en anbefaling til alle danske fødesteder. I Danmark var målet med programmet, at spædbørnsfamilier fik den støtte og information, de havde brug for. Dette er stadig målet med vejledningen i Danmark, selvom Det Spædbarnsvenlige Initiativ ikke længere findes.

De 10 skridt til en vellykket amning

Målet med Det Spædbarnsvenlig Initiativ og de 10 skridt til en velllykket amning er at kvinder har mulighed for at amme fuldt til barnet er omkring 6 måneder. Omsorgen fra sundhedspersonalet skal tage udgangspunkt i den enkelte families aktu­elle situation – og samtidig være i overensstemmelse med den nyeste dokumenterede viden.

Ligesom der lægges vægt på at ingen må holde op med at amme, fordi de har fået forkert eller mangelfuld vejledning om amning – og ingen skal amme, fordi de føler sig presset til det. Ligesom kvinder skal føle sig respekteret og have støtte til at stoppe, hvis det er det hun beslutter.

  1. En skriftlig ammepolitik, som rutinemæssigt formidles til alt sundhedspersonale (Have a written breastfeeding policy that is routinely communicated to all health care staff).
  2. Alt impliceret sundhedspersonale uddannes, så de er i stand til at gennemføre ammepolitikken. (Train all health care staff in skills necessary to implement the policy.)
  3. Alle gravide kvinder informeres om fordele ved amning og modermælk, og hvad der skal til, for at amningen skal lykkes. (Inform all pregnant women about the benefits and management of breastfeeding).
  4. Mødre har mulighed for at begynde amningen, når barnet er klar. (Help mothers initiate breastfeeding within a half-hour of birth).
  5. Mødre vejledes i, hvordan de skal lægge barnet til brystet, og hvordan mælkeproduktionen kan opretholdes, hvis mor og barn skulle blive midlertidigt adskil. (Show mothers how to breastfeed and how to maintain lactation, even if they should be separated from their infants).
  6. Nyfødte børn får ikke andet end deres mors mælk, medmindre der er en medicinsk indikation. (Give newborn infants no food or drink other than breast milk, unless medically indicated).
  7. Mødre og spædbørn tillades at være sammen 24 timer i døgnet. (Practice rooming-in – allow mother and infant to remain together – 24 hours a day).
  8. Mødre opmuntres til at amme, når barnet synes at have behov for det (Encourage breastfeeding on demand.
  9. Ammede børn tilbydes ikke narresut og sutteflasker. (Give no artificial teats or pacifiers to breastfeeding infants).
  10. Mødre informeres om forskellige muligheder for støtte, når de kommer hjem fra sygehuset. (Foster the establishment of breastfeeding support groups and refer mothers to them on discharge from the hospital or clinic.

World Health Organization, UNICEF. Baby-friendly hospital initiative – Ten steps for successful breastfeeding (WHO 2009/2012)

Andre artikler om amning

Andre artikler, der kunne have din interesse

Haps din plads!

Stop Natteroderiet, Evige putninger & Powernaps!

3 DAGES ONLINE MINIKURSUS TIL 0 KR

Minikurset er udviklet af vores søvnvejledere med årelang erfaring og dybdegående viden om søvn hos babyer og børn i alderen 0-18 måneder. 

I løbet af de 3 dage er du blevet klogere på; 

 

error: Content is protected !!