HENT DIT ESSENTIELLE GRAVIDITETS & BABY FORLØB - ALL INKLUSIVE ADGANG TIL FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL EN GRAVIDITET OG FØSTE TID MED BABY MED FÆRRE BEKYMRINGER OG TVIVL
Fertilitet
Gravid
Fødsel
Amning
Flaske
Nyfødt
Baby
Søvn
Barsel
Udstyr

Vidunderlige uger – 10 skridt til dit barns mentale udvikling

Vidunderlige uger er solgt i mere en 1.250.000 eksemplarer i verden

Teorien om de 10 spring er opstået på baggrund af mere end 30 års iagttagelser af mødre og spædbørn. Herigennem er det blevet tydeligt, at alle normale, sunde børn i bestemte aldersperioder er mere vanskelige, grædende, gnavne, besværlige, krævende, omklamrende i de perioder. De ti spring bygger på forskning og der findes videnskabelige artikler, der danner baggrund for dette.

Forfatterne mener, at den iagttagede adfærd i de bestemte aldersperioder opstår på baggrund af, at babyer helt fra fødslen undergår pludselige, voldsomme forandringer i deres udvikling, der påvirker dem følelsesmæssigt. Disse pludselige forandringer er årsagen til den ændrede adfærd – gråd, irritation etc..

Ved 6 af de 10 spring, har man i de pågældende perioder kunne konstatere store forandringer i hjernen – der underbygger, at der er tale om mentale udviklingsspring.

Forfatterne skriver om udviklingsspringene:

”Hver eneste store forandring er unik. Den nyerhvervede evne giver barnet en ny sansemulighed, som sætter det (barnet) i stand til at lære nye færdigheder, der tilhører den nye verden, der er under udvikling… færdigheder som barnet ikke har kunnet lære i en tidligere alder, lige meget hvor stor opmuntring man ville have givet det (barnet)” Vidunderlige uger side 22.

Hvor lang tid tager et udviklingsspring

Det enkelte udviklingsspring tager ofte kun 1-2 dage og varer aldrig mere end et par uger.

Oversigt over de 10 store spring

Du kan i oversigten fra bogen Vidunderlige uger se de 10 udviklingsspring markeret med en sky over den uge udviklingsspringet sandsynligvis vil opstå. Efter hvert udviklingsspring vil ens babys lyse sider atter skinne frem – markeret ved solen.

Forfatterne hælder mest til, at springene følger terminsdatoen og ikke fødselsalderen. De skriver således: ”Hvis dit barn for eksempel blev født to uger for sent vil dets (barnets) første omklamrende periode  sandsynligvis komme to uger før end vist her. Hvis det (barnet) er blevet født fire uger for tidligt, vil den komme fire uger senere. Husk at tage højde herfor ved hvert af de ti udviklingsspring.”

Det er nok bare et udviklingsspring – en teori der altid har ret

Når man ser på oversigten bliver det til i alt 38 uvejrsuger (36 sorte uger + 2 grå uger) ud af 76 leveuger – hvilket betyder din baby halvdelen af sin levetid vil kunne forventes at have en adfærd, som er grædende, gnaven, besværlig, krævende og omklamrende på baggrund af et mentalt udviklingsspring.

DET ER ALTSÅ VIRKELIG MANGE UGER.

Hvis dit barn er “besværlig og omklamrende” vil kunne forklares med et udviklingsspring uanset i hvilken uge barnet er i – måske et forsinket et, et for tidligt et, et der falder lige efter bogen, et der falder efter terminsalderen, et der tager lidt længere etc. Og du vil aldrig efterfølgende kunne få bekræftet eller afkræftet om der er/var tale om et udviklingsspring, fordi (som de skriver i bogen) mange af færdighederne ofte først  vil vise sig flere måneder senere.

Jeg er helt enig med forfatterne i, at babyer er i konstant udvikling og at de rykker sig i spring – også mentalt, hvor barnet opnår en øget bevidsthed, en øget indsigt eller en øget forståelse.

Jeg mener dog, at du bør være varsom med at begrunde vanskelig, grædende, gnaven, besværlig, krævende og omklamrende adfærd med et udviklingsspring. Det kan jo skyldes mange andre faktorer, som appetitspring, luftgener fordi barnet ikke har lært at bøvse, problemer med at komme af med afføring, mangel på søvn, utryghed, usikkerhed etc.

En uheldig tendens vidunderlige uger har bragt med sig

Der er ingen tvivl om, at det er rart som forældre at vide,  at alle børn har dage og måske også kortere perioder, hvor de kan være mere grædende og besværlige alene af den grund at der foregår en masse i deres hjerne, som man ikke kan se. Børn har gode dage og dårlige dage – som os andre.

MEN desværre ser vi, at bogen, “Vidunderlige uger” har bragt en uheldig tendens med sig.

Vi oplever, at NÅR forældrene tillægger den grædende, gnavne, besværlige, krævende, omklamrende adfærd et udviklingsspring (hvad den sikkert er), så er der en tendens til, at forældrene afventer, at det går over af sig selv – at uvejret driver over og solen begynder at skinne. Det kan være fin strategi af være afventende, hvis ens baby bare er ustadig et par dage, men hvis det drejer sig om længere tid end det, vil mange opleve at denne strategi er fatal.

Kridt skoene når din baby har sine udviklingsspring

Det er vores erfaring, at babyer, når de tager et mentalt udviklingsspring, bliver slået ud af kurs – de spæde rutiner, der er etableret omkring søvn, mad og etc., bliver udfordret, fordi der er så meget “tryk på” i hjernen.

Det svarer vel til den stress, vi voksne oplever i forbindelse med en vigtig eksamen eller en vigtig deadline på jobbet. Vi sover dårligt eller mindre, vi spiser junkfood, overspiser eller mister appetitten etc. Det kræver ofte efterfølgende en særlig indsats at komme tilbage til gode sove og spisevaner. Det samme gælder babyer.

Man kan ikke forvente, at en baby selv kan holde sig på rette kurs eller bringe sig selv “tilbage” på rette kurs under et udviklingsspring.

Hvis det ikke er lykkes én at skabe en velfungerende hverdag for sin baby med gode rutiner (der kan være stor forskel på hvor stor en udfordring det er fra barn til barn), vil man ved udviklingsspringene opleve, at ens baby bliver endnu mere grædende og irritabel og ved næste udviklingsspring kan det blive værre igen.

Hvis det er lykkes at skabe en velfungerende hverdag for sin baby med gode rutiner omkring mad, søvn, bøvse etc. vil man under udviklingsspringet som forældre skulle kritte skoene og gøre en særlig indsats for at bevare eller vende tilbage til de gode rutiner – at lade stå til og vente på, at det bliver bedre af sig selv vil ofte være det værste man kan gøre for sin baby og sig selv.

Så kridt skoene til de 10 mentale spring: 5 ugers springet, 8 ugers springet, 12 ugers springet, 19 ugers springet, 26 ugers springet, 37 ugers springet, 46 ugers springet, 55 ugers springet, 64 ugers springet, 75 ugers springet.

Du kan her læse mere om:

Vil du en tur over på vidunderlige ugers egen hjemmeside, så finder du den her www.vidunderligeuger.dk

God fornøjelse.

error: Content is protected !!