KOM MED I BABYBOBLEN ❤️ OG FÅ FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL DIN GRAVIDITET, FØDSEL OG FØRSTE TID MED BABY →

Vidunderlige uger – 10 skridt til dit barns mentale udvikling

Vidunderlige uger er solgt i mere en 1.250.000 eksemplarer i verden

Teorien om de 10 spring er opstået på baggrund af mere end 30 års iagttagelser af mødre og spædbørn. Herigennem er det blevet tydeligt, at alle normale, sunde børn i bestemte aldersperioder er mere vanskelige, grædende, gnavne, besværlige, krævende, omklamrende grundet udviklingen. De ti spring bygger på den forskning, der er og videnskabelige artikler.

Forfatterne mener, at den iagttagede adfærd i de bestemte aldersperioder opstår på baggrund af, at babyer helt fra fødslen undergår pludselige, voldsomme forandringer i deres udvikling, der påvirker dem følelsesmæssigt. Disse pludselige forandringer er årsagen til den ændrede adfærd – gråd, irritation m.m.

Ved 6 af de 10 spring, har man i de pågældende perioder kunne konstatere store forandringer i hjernen – der underbygger, at der er tale om mentale udviklingsspring.

Forfatterne skriver om udviklingsspringene:

”Hver eneste store forandring er unik. Den nyerhvervede evne giver barnet en ny sansemulighed, som sætter det (barnet) i stand til at lære nye færdigheder, der tilhører den nye verden, der er under udvikling… færdigheder som barnet ikke har kunnet lære i en tidligere alder, lige meget hvor stor opmuntring man ville have givet det (barnet)” Vidunderlige uger side 22.

Oversigt over de 10 store spring

Du kan i oversigten i bogen Vidunderlige uger se de 10 udviklingsspring markeret med en sky over den uge udviklingsspringet sandsynligvis vil opstå. Efter hvert udviklingsspring vil ens babys lyse sider atter skinne frem – markeret med en sol.

Forfatterne hælder mest til, at springene følger terminsdatoen og korrigere for fødselsalderen. De skriver således: ”Hvis dit barn for eksempel blev født to uger for sent vil dets (barnets) første omklamrende periode sandsynligvis komme to uger før end vist her. Hvis det (barnet) er blevet født fire uger for tidligt, vil den komme fire uger senere. Husk at tage højde herfor ved hvert af de ti udviklingsspring.”

Hvor lang tid tager et udviklingsspring

Det enkelte udviklingsspring tager ofte kun 1-2 dage og varer aldrig mere end et par uger.

Det er nok bare et udviklingsspring – en teori der altid har ret

Når man ser på oversigten bliver det til i alt 38 uvejrsuger (36 sorte uger + 2 grå uger) ud af 76 leveuger – hvilket betyder at din baby halvdelen af sin levetid vil kunne forventes at have en adfærd, der er grædende, gnaven, besværlig, krævende og omklamrende på baggrund af et mentalt udviklingsspring. DET ER ALTSÅ VIRKELIG MANGE UGER.

Omvendt betyder det, at hvis dit barn er grædende vil det ALTID kunne forklares med et udviklingsspring uanset i hvilken uge barnet er i – måske et forsinket et, et for tidligt et, et der falder lige efter bogen, et der falder efter terminsalderen, fødselsalderen eller et der bare tager lidt længere. Ligesom at man efterfølgende aldrig vil kunne få bekræftet eller afkræftet at der var tale om et udviklingsspring, fordi (som de skriver i bogen) mange af færdighederne ofte først vil vise sig flere måneder senere.

Jeg er helt enig med forfatterne i, at babyer er i konstant udvikling og at de rykker sig i spring – også mentalt, hvor barnet opnår en øget bevidsthed, en øget indsigt eller en øget forståelse. Du  bør dog være varsom med at begrunde vanskelig, grædende, gnaven, besværlig, krævende og omklamrende adfærd med et udviklingsspring. Det kan jo skyldes mange andre faktorer, som appetitspring, luftgener fordi barnet ikke har lært at bøvse, problemer med at komme af med afføring, mangel på søvn m.m der skal tages hånd om

Kridt skoene når din baby har sine udviklingsspring

Der er ingen tvivl om, at det er rart som forældre at vide,  at alle børn har dage og måske også kortere perioder, hvor de kan være mere grædende og besværlige, fordi der foregår en masse i deres hjerne, som man ikke kan se. MEN desværre ser vi, at bogen, “Vidunderlige uger” har bragt en uheldig tendens med sig, nemlig at alt grædende adfærd tillægges et udviklingsspring. Hvad det jo ikke altid er.

Dertil er der en tendens til, at forældrene afventer, “at det går over af sig selv” – at uvejret driver over og solen begynder at skinne. Det kan være en fin strategi at være afventende, hvis ens baby bare er ustadig et par dage, men hvis det drejer sig om længere tid end det, er den afventende holdning et problem.

Det er vores erfaring, at babyer, når de tager et mentalt udviklingsspring, bliver slået ud af kurs – de spæde rutiner, der er etableret omkring søvn, mad m.m, bliver udfordret, fordi der er så meget “tryk på” i hjernen. Det svarer vel til den stress, vi voksne oplever i forbindelse med eksamen eller en vigtig deadline på jobbet. Vi sover dårligt eller mindre, vi spiser junkfood, overspiser eller mister appetitten etc. Det kræver ofte efterfølgende en særlig indsats at komme tilbage til gode sove og spisevaner. Det samme gælder babyer.

Hvis det ikke er lykkes én at skabe en velfungerende hverdag for sin baby med gode rutiner (der kan være stor forskel på hvor stor en udfordring det er fra barn til barn), vil man ved udviklingsspringene opleve, at ens baby bliver endnu mere grædende og irritabel og ved næste udviklingsspring at det bliver værre igen.

Man kan ikke forvente, at en baby selv kan bringe sig selv “tilbage” på rette kurs efter et udviklingsspring. Man vil som forældre skulle kridte skoene og gøre en særlig indsats for at bevare eller vende tilbage til de gode rutiner. At lade stå til eller vente på, at det bliver bedre af sig selv vil ofte være det værste man kan gøre for sin baby og sig selv i situationen.

Så kridt skoene til de 10 mentale spring: 5 ugers springet8 ugers springet12 ugers springet, 19 ugers springet, 26 ugers springet, 37 ugers springet, 46 ugers springet, 55 ugers springet, 64 ugers springet, 75 ugers springet.

KOM MED IND I BABYBOBLEN

Få jordemoder Ditte Bach insiderviden om babys udvikling dag for dag

Få daglige guldkorn om din babys udvikling de første 100 dage efter fødslen.  Du får perler af viden om amningen og om livet efter fødslen. Du kan let afmelde dig igen, men de fleste bliver hængende i Babyboblen med jordemoder Ditte Bach. der også er forfatter til Babyinstituttets gravid dag for dag bog, samt Babyinstituttets ammebog, flaskebog og nyfødt bog.

error: Content is protected !!