Blog

Det er ikke i orden!

Derfor skal vi satse på børnene!

Mor og fars hånd holder sovende baby

Vi synes, det er fantastisk hver gang et nyt liv – til trods for alle de ting, der kunne være gået galt undervejs – er blevet til. Det er svimlende at tænke på, at ethvert menneske, der bliver til, er helt unikt med sit helt eget genmateriale og på samme tid, i det store hele, er ligesom alle andre mennesker i verden.

 • Det er stort for et barn at komme til verden.
 • Det er stort for en kvinde at blive mor og for en mand at blive far.
 • Det er stort at gå fra at være to til at blive en familie.
 • Det er stort, når en familie bliver flere.
 • Det er stort at blive storesøster eller storebror.
 • Det er stort at blive bedsteforældre.
 • Det er stort for en slægt at blive flere.
 • Og det er stort for et samfund, at få endnu en ny samfundsborger.

Men faktisk er det ikke bare stort, når et nyt menneskebarn kommer til verden, det er altafgørende, ikke bare for dine geners overlevelse, men også for hele samfundets eksistens.

 • Ethvert samfund burde anerkende og prise den kvinde og den mand, der har leveret endnu en samfundsborger.
 • Ethvert samfund burde anerkende forældre for det vigtige arbejde, de gør, når de 24 timer i døgnet tager ansvar for og giver omsorg til det barn, som samfundets fremtid er afhængig af.
 • Ethvert samfund burde have stor interesse i at tilbyde undervisning, inspirere, give omsorg, støtte og opbakning til forælderne, således at de opnår sikkerhed og evnerne til at kunne skabe de bedste betingelser for barnet.
 • Ethvert samfund burde satse på at undgå diagnoser og kritiske tilstande, ved at forebygge og ved en tidlig indsats.
 • Ethvert samfund burde have enorm interesse i at finde ud af hvilke evner og egenskaber, der vil kunne løfte samfundet til et højere plan og endnu mere vigtigt finde ud af, hvordan disse grundlæggende egenskaber gennem barnets opvækst kan sikres og fremmes.

Mor og fars hånd holder sovende baby
Fakta er, at ethvert samfund har brug for sunde, stærke og velfungerende samfundsborgere, for fortsat at kunne eksistere. Set i lyset af hvor vigtig hvert enkelt menneske, der bliver født, er, burde det være samfundets største interesse at sikre, at hver enkelt nye samfundsborger kommer bedst muligt fra start. Det er derfor meget forundrende og meget frustrerende, at leve i et samfund, der ikke modtager sine nye samfundsborgere med glæde og kærlighed, som ikke anerkender vigtigheden af at alle nye samfundsborgere kommer trygt og godt fra start, og som ikke handler ud fra devisen, at vi høster, som vi sår.

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. I 2009 startede hun og Charlotte Utzon Det Private Barselshotel i Gentofte og i 2013 Baby Instituttet. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.