KOM MED I BABYBOBLEN ❤️ OG FÅ FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL DIN GRAVIDITET, FØDSEL OG FØRSTE TID MED BABY →
Søg
Close this search box.

Udviklingspotentialet hos en baby er enormt

Forskning har vist, at et barns udviklingspotentiale er enormt, og at det er dig som forælder, der bestemmer, hvor meget af det potentiale der realiseres, fordi menneskets hjerne slet ikke er færdigdannet ved fødslen.

De tidlige livserfaringer har overordentlig stor betydning, fordi de giver hjernen sin endelige struktur og bliver den organiserende ramme, der danner udgangspunkt for alle senere erfaringer.

Dette giver omsorgspersonerne en helt central rolle at spille i forhold til, hvilken person barnet udvikler sig til – mere end generne. Din forståelse af babyer generelt, din forståelse af dit unikke barn, din evne til at indgå i nære relationer med dit barn og måden du er på (repræsenteret af måden du holder dit barn, imødekommer din babys behov, din stemme, det du siger m.m) færdigformer din babys hjerne.

Hvordan hjernen “grundlægges” er skelsættende, idet det former ens liv og fremtid.

Klogere og mere velfungerende

Tidlige gode livserfaringer og stimulering gør det muligt at blive klogere og mere velfungerende, ikke bare som barn, men også som voksen.

“Jo mere hjernen bruges, og jo mere hjernecellerne kommunikerer med hinanden, jo mere indlæring vil din baby opnå, og jo mere af dit barns potentiale vil kunne udvikles.” Susan Hart, Den følsomme hjerne

Gode livserfaringer; gode rutiner og tilpasset stimulering vil gøre det muligt at udvikle en højere grad af selvregulerende færdigheder – der er grundstammen for udviklingen af empati, selvrefleksion og kreativitet.

Når hjernen fejlagtigt kodes til basal overlevelse

Hvis en baby ofte udsættes for belastende erfaringer, herunder manglende forståelse, knaphed på føde, knaphed på søvn, knaphed på nærhed eller knaphed på kærlighed, formes hjernen på en tilpasset måde – rettet mod basal overlevelse.

En hjerne og et nervesystem, der fra starten af tilpasser sig simpel overlevelse vil senere i livet få svært ved at begå sig i et demokrati, hvor tilpasningsstrategierne i højere grad handler om kommunikation, kreativitet, udvikling, hensyntagen, forståelse, og respekt for hinanden, snarere end kamp, overlevelse, flugt, passivitet, manglende engagement (simpel overlevelse).

Hvis en baby overbeskyttes, forgudes eller lignende, vil den neurale udvikling ligeledes formes på en tilpasset måde.

Hvad jeg selv kan gøre

Små optimeringer i hverdagen kan have stor betydning for hjernens grundlæggelse og store optimeringer vil kunne ændre en babys fremtid. Faktum er, at jo hurtigere du erhverver dig viden og kompetencer, en forståelse af babyer generelt og forståelse af din baby, en sikkerhed i forældrerollen og et tæt samhørighedsbånd med din baby, jo bedre for dig, din partner, for familien som helhed og ikke mindst for din baby – og din babys hjerne.

Jo bedre et fundament du skaber for din baby, hvor det basale omkring mad, søvn, bøvser, prutter fungerer. Jo bedre for din baby. Jo mere energi vil din baby få frigivet til udvikling.

Du sikrer dig, at din baby er i overskud (og ikke tilpasser sig simpel overlevelse).

Ved at være sammen med din baby og stimulere din babys udvikling både fysisk, følelsesmæssigt og mentalt, vil du holde din babys udviklingspotentiale aktivt på alle planer.

KOM MED IND I BABYBOBLEN

Få jordemoder Ditte Bach insiderviden om babys udvikling dag for dag

Få daglige guldkorn om din babys udvikling de første 100 dage efter fødslen.  Du får perler af viden om amningen og om livet efter fødslen. Du kan let afmelde dig igen, men de fleste bliver hængende i Babyboblen med jordemoder Ditte Bach. der også er forfatter til Babyinstituttets gravid dag for dag bog, samt Babyinstituttets ammebog, flaskebog og nyfødt bog.

error: Content is protected !!