HENT DIT ESSENTIELLE GRAVIDITETS & BABY FORLØB - ALL INKLUSIVE ADGANG TIL FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL EN GRAVIDITET OG FØSTE TID MED BABY MED FÆRRE BEKYMRINGER OG TVIVL
Fertilitet
Gravid
Fødsel
Amning
Flaske
Nyfødt
Baby
Søvn
Barsel
Udstyr

Udviklingspotientialet hos en baby er enormt

Forskning har vist, at et barns udviklingspotientiale er enormt, og at det er dig som forælder, der bestemmer, hvor meget af dette potientiale der realiserer sig, fordi menneskets hjerne slet ikke er færdigdannet ved fødslen.

De tidlige livserfaringer spiller en altafgørende rolle

De tidlige livserfaringer har overordentlig stor betydning, fordi de giver hjernen sin endelig struktur og bliver den organiserende ramme, der danner udgangspunkt for alle senere erfaringer.

Dette giver omsorgspersonerne en helt central rolle at spille i forhold til, hvilken person barnet udvikler sig til – langt mere end generne. Din forståelse af babyer generelt, din forståelse af dit unikke barn, din evne til at indgå i nære relationer og måden du er på (repræsenteret af måden du holder dit barn, imødekommer din babys behov, din stemme, det du siger etc) færdigformer din babys hjerne.

Hvordan din babys hjerne “grundlægges” i samspil med dig er skelsættende for din baby og former din babys voksne liv og fremtiden.

Klogere og mere velfungerende

Tidlige gode livserfaringer og stimulering gør det muligt for din baby at blive klogere og mere velfungerende, ikke bare som barn, men også som voksen.

“Jo mere hjernen bruges, og jo mere hjernecellerne kommunikerer med hinanden, jo mere indlæring vil din baby opnå, og jo mere af dit barns potentiale vil kunne udvikles.” Susan Hart, Den følsomme hjerne

Gode livserfaringer; gode rutiner og tilpasset stimulering vil også gøre det muligt for din baby at udvikle en højere grad af selvregulerende færdigheder – som er grundstammen for udviklingen af empati, selvrefleksion og kreativitet.

Når hjernen fejlagtigt kodes til basal overlevelse

Hvis en baby ofte udsættes for belastende erfaringer, herunder manglende forståelse, knaphed på føde, knaphed på søvn, knaphed på nærhed eller knaphed på kærlighed, formes hjernen på en tilpasset måde – rettet mod basal overlevelse.

Hvis en baby overbeskyttes, forgudes eller lignende vil den neurale udvikling ligeledes formes på en tilpasset måde.

En hjerne og et nervesystem, der fra starten af tilpasser sig simpel overlevelse vil senere i livet få svært ved at begå sig i et demokrati, hvor tilpasningsstrategierne i højere grad handler om kommunikation, kreativitet, udvikling, hensyntagen, forståelse, og respekt for hinanden, snarere end kamp, overlevelse, flugt, passivitet, manglende engagement (simpel overlevelse).

Hvad jeg selv kan gøre

Små optimeringer i hverdagen kan have stor betydning for hjernens grundlæggelse og store optimeringer vil kunne ændre din babys fremtid helt. Faktum er, at jo hurtigere du erhverver dig viden og kompetencer, en forståelse af babyer generelt og forståelse af din baby, en sikkerhed i forældrerollen og et tæt samhørighedsbånd med din baby, jo bedre både for dig, din partner, for familien som helhed og ikke mindst for din baby og din babys hjerne.

Jo bedre et fundament du skaber for din baby, hvor alt det basale fungerer som mad, søvn, bøvser, prutter etc. jo bedre for din baby og jo mere energi vil din baby få frigivet til udvikling. Du sikrer dig, at din baby er i overskud (og ikke tilpasser sig simpel overlevelse). Ved at være sammen med din baby og stimulere din babys udvikling både fysisk, følselsmæssig og mentalt, vil du holde din babys udviklingspotientiale aktivt på alle planer.

Hvad vi kan gøre for dig – og din baby

Vores Klog baby program er for dig, der ønsker konkrete udviklingsstimulerende øvelser, du og din baby kan have det sjovt med.

error: Content is protected !!