fbpx

Termin for fødsel / terminsdatoen

Din babys termin er vigtig, fordi den danner udgangspunkt for, hvornår du kan forvente din babys ankomst til verden, og hvornår man vil begynde at holde ekstra øje med din babys vækst i livmoderen, moderkagens duelighed mv.

Hvordan finder jeg min termins dato?

I dag bliver terminsdatoen sat ud fra scanningen i uge 12 på baggrund af din babys hovedomkreds. Det kan man, fordi hovedeomfanget tidligt i graviditeten ikke er så forskellig fra barn til barn.

Hvis man skal beregne terminsdatoen, så er den mest korrekte beregning 266 dage (38 uger) efter befrugtningen. Da det ofte er svært at vide, hvornår befrugtningen har fundet sted, regner man i stedet terminsdatoen for 280 dage (40 uger) fra den sidste menstruations første dag.

Gå til vores terminsberegner, som regner din terminsdato for dig.

Terminen er ikke afslutningen på graviditeten

Det er vigtigt at vide, at terminen er fastsat efter den tid, en graviditet i gennemsnit tager. Det betyder i praksis, at halvdelen af alle gravide allerede vil have født den dag, de har termin, og at den anden halvdel først vil føde efter deres termin – med undtagelse af de få, der føder præcis på terminsdatoen.

De fleste gravide synes det ville være bedre, hvis terminsdatoen var den sidst forventede dato for ens babys ankomst til verden. Altså den dato hvor man vil sætte fødslen i gang. Det er nemlig mentalt hårdt for mange at “gå over tid“. I dag sætter man oftest fødslen i gang 2 uger over teminen (knap 41+4-5).

Termin - meget højgravid kvinde venter på at føde

Undersøgelser viser, at flere førstegangsfødende går over termin og at flere flergangsfødende har født, når de når deres termin.

Hvad bruges terminen til?

  • Terminsdatoen bestemmer, hvornår du kan gå fra på barsel.
  • Terminsdatoen bruges til, at de involverede fagpersoner kan orientere sig i dit graviditetesforløb, blandt andet hvornår bestemte graviditetsundersøgelser skal tilbydes/finde sted.
  • Terminsdatoen bliver brugt, når lægen og jordemoderen skal vurdere din babys vækst i livmoderen.
  • Terminsdatoen er bestemmende for hvilken behandling du vil blive tilbudt eller rådet til.
  • Terminsdatoen er afgørende for, hvornår du vil få igangsat din fødsel, hvis du ikke selv har født inden.

Andre artikler om graviditet

Andre artikler, der kunne have interesse

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. Hun startede Baby Instituttet tilbage i 2009. Hun er forfatter til et hav af artiklerne og til flere af Baby Instituttets bøger. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.