Søvn & indlæring

Søvn er vigtig for mange aspekter af indlæringen og udviklingen, fordi søvnen påvirker vores koncentrationsevne, indlæringsevne, hukommelse og evne til at tænke.

Så længe vi er vågne er hjernen konstant i gang med at indfange og absorbere ny information. Det kan være bevidst eller ubevidst. Alle de data vi får via vores sanser kommer ind i hjernen, hvor de lagres i et “midlertidigt informationslager”, kaldet hippocampus. Det midlertidige informationslager svarer til et USB stik, hvor de nye oplevelser placeres. Den del af hjernen der kan sammenlingnes med et USB stik har en begrænset lagerkapacitet.

Indlæring baby og søvn

Efter et tidsrum med input, så har hjernen brug for en pause

Under søvnen flyttes de indkomne data fra det midlertidige informationslagerdepot (hippocampus) til hjernebarken. Under søvnen overføres den data der er på USB stikket altså til harddisken (hjernebarken). Her gemmes den viden, der allerede er indfanget. Men lige så vigtigt, så skaber det (ny) plads i det “midlertidige informationslager”.

Denne flytning gentager sig hver eneste søvn – og hvert eneste døgn. Med frigørelse af hukommelsens umiddelbare lagerplads, så er der plads til nye fakta, samtidig med at barnet opbygger et større og større katalog over gamle erindringer. Man har derfor sagt “at glemme er den pris vi betaler for at huske”. 

Børn har en masse at lære i deres vågne tid, de har en masse information fra de vågne timer, der skal lagres i hjernen på de rette hylder, for at den bliver brugbar. De har derfor ekstra brug for søvn og ekstra brug for god søvn.

Vi lærer (videre) mens vi sover

Undersøgelser har vist, at når vi mennesker lærer noget, så vil vi efter en god søvn være bedre til det vi lærte, end vi var før søvnen – vi lærer altså, når vi sover. Det skyldes, at de områder der har været involveret i læringen arbejder videre for os under den efterfølgende søvn, forudsat at vi sover efter at have lært noget. Omvendt ved man også, at hvis vi lærer noget og den efterfølgende søvn er forstyrret eller ødelagt, så vil den lærdom vi fik før søvnen være drastisk forringet. Og det samme gælder i endnu større målestok, hvis vi slet ikke sover.

For lidt søvn vil påvirke indlæringen

Overskrides den mængde data barnet (eller man selv) kan rumme (eksempelvis fordi der går for længe fra søvn til søvn), vil der i bedste fald ske det, at der ikke kan tilføjes mere information. Hjernens midlertidige informationslagerdepot vil være fyldt op. I værste fald vil der ske det, at det man allerede har lært må vige pladsen for det næste. Hvilket betyder, at det allerede indlærte, populært sagt, overskrives eller slettes. Dertil kommer, at det kan føre til overload i hjernen der vil øge stresshormonerne i hjernen og de vil gøre barnet speedet og vanskeliggøre søvnen. Mindre søvn vil igen have en negativ påvirkning på stresshormonerne i kroppen, idet søvn er med til at “nulstille” kroppen. 

Ud over det vil barnet også høste mindre viden og erfaringer fra input, der er kommet ind. Foruden at det vil påvirke evnen til at tilegne sig viden i den næste vågne periode eller den næste dag.

Mangel på søvn, vil som det første gå kraftigt ud over evnen til at kunne koncentrere sig, hvilket er en vigtig del af indlæringen. Børn der mangler søvn lærer ikke så godt og de lagrer heller ikke lige så godt informationer, som når de er udhvilede. God søvn er vigtig for overskuddet og lysten til at lære. Omvendt vil mangel på søvn påvirke interessen for “nyt” og glæden ved at lære nye ting vil falde drastisk.

Børn bliver ikke bare bedre fungerende, men også klogere af at sove – og sove nok.

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. I 2009 startede hun og Charlotte Utzon Det Private Barselshotel i Gentofte og i 2013 Baby Instituttet. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.