HENT DIT ESSENTIELLE GRAVIDITETS & BABY FORLØB - ALL INKLUSIVE ADGANG TIL FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL EN GRAVIDITET OG FØSTE TID MED BABY MED FÆRRE BEKYMRINGER OG TVIVL
Fertilitet
Gravid
Fødsel
Amning
Flaske
Nyfødt
Baby
Søvn
Barsel
Udstyr

Indlæring & søvn

Søvn er vigtig for mange aspekter af indlæring og udvikling, fordi søvnen påvirker vores koncentrationsevne, indlæringsevne, hukommelse og evne til at tænke. Indlæring og søvn hænger med andre ord nært sammen.

Så længe vi er vågne er hjernen konstant i gang med at indfange og absorbere ny information. Det kan være bevidst eller ubevidst. Alle de data vi får via vores sanser kommer ind i hjernen, hvor de lagres i et “midlertidigt informationslager”. Det midlertidige informationslager svarer til et USB stik, hvor de nye oplevelser placeres. Den del af hjernen har en begrænset lagerkapacitet. 

Indlæring baby og søvn

Efter et tidsrum med input har hjernen brug for pause

Under søvnen flyttes de indkomne data fra det midlertidige informationslager (hippocampus) til hjernebarken. Under søvnen overføres den data der er på USB stikket altså til harddisken = overførsel af data. Den viden, der allerede er indfanget gemmes. Men lige så vigtigt, så skabes der ny plads i det “midlertidige informationslager”, det vil sige, plads til ny data.

Denne flytning gentager sig ved hver eneste søvn – og hvert eneste døgn.

Med frigørelse af hukommelsens umiddelbare lagerplads, er der plads til nye imput, samtidig med at barnet opbygger en større og større database af viden og erindringer (på sin harddisk). Man kan derfor sige “at glemme er den pris vi betaler for at huske”.

Børn har en masse de skal lære i deres vågne tid, og har også en masse data og information fra de vågne timer, der skal lagres i hjernen på de rette hylder (i hjernebarken/harddisken), for at blive til brugbar viden. De har derfor ekstra brug for søvn til at støtte op om deres indlæring.

Vi lærer (videre) mens vi sover

Undersøgelser har vist, at når vi mennesker lærer noget, vil vi efter en god søvn være bedre til det vi lærte, end vi var før søvnen. Vi lærer altså, når vi sover. Det skyldes, at de områder der har været involveret i læringen arbejder videre for os under den efterfølgende søvn, forudsat at vi sover efter indlæringen.

Omvendt ved man også, at hvis vi lærer noget og den efterfølgende søvn er forstyrret eller ødelagt, vil den lærdom vi fik før søvnen være drastisk forringet. Og det samme gælder i endnu større målestok, hvis vi slet ikke sover.

For lidt søvn påvirker indlæringen

Mangel på søvn, vil som det første gå ud over evnen til at kunne koncentrere sig, hvilket er en vigtig del af indlæringen. Overskrides den mængde data barnet kan rumme (eksempelvis fordi der går for længe fra søvn til søvn), vil der i bedste fald ske det, at der ikke kan tilføjes mere data og information. Hjernens midlertidige informationslager vil være fyldt op. I værste fald vil der ske det, at det der allerede er lært må vige pladsen for det næste. Hvilket betyder, at det allerede indlærte, populært sagt, overskrives eller slettes.

Dertil kan det føre til overload i hjernen der vil øge stresshormonerne og gøre barnet speedet og vanskeliggøre søvnen. Mindre søvn vil igen have en negativ indvirkning på stresshormonerne i kroppen, idet søvn er med til at “nulstille” kroppen (vaske stresshormonerne ud). Ud over det, vil barnet også høste mindre viden og erfaringer fra de data og informationer, der er erfaret. Ligesom det vil påvirke evnen til at tilegne sig viden i den næste vågne periode.

Indlæring og søvn kan derfor forårsage en negativ spiral som cirkulært påvirker hinanden.

Børn der mangler søvn lærer ikke så godt og de lagrer heller ikke lige så godt den data og de informationer de har fået, som når de er udhvilede. God søvn er desuden vigtig for overskuddet og lysten til at lære. Omvendt vil mangel på søvn påvirke interessen for “nyt” og glæden ved at lære nye ting vil falde drastisk.

Børn bliver ikke bare bedre fungerende, men også klogere af at sove – og sove nok.

Hvad du selv kan gøre for din babys søvn og indlæring

Helt overordnet set så gælder det om at din baby får nok søvn pr. døgn for at indlæringen har de bedste betingelser. Ud over det, så gælder det om at den søvn din baby har i løbet af dagtiden er fordelt jævnt ud over dagen, så din baby får stimuli ind i hjernen (der lagres i USB stikket) og efterfølgende får søvn, så den læring din baby har fået i vågentiden flyttes over på harddisken (langtidslagret = hukommelsen). Det giver derfor god mening at se på din babys døgnrytme. Hvilket vi derfor også har fokus på med vores Søvn i Babysteps forløb.

I forhold til lurene om dagen er det vigtigt at de er af en vis varighed. Korte lure på én søvncyklus (45 minutter og derunder) vil ofte ikke være nok restitution for en baby og ikke kunne flytte alt data fra USB stikket til harddisken. For korte lure vil gøre at den lærdom din baby har fået ikke vil kunne overflyttes optimalt og måske også til dels vil gå tabt. Du vil sikkert også opleve at din baby ikke er særlig frisk efter en for kort lur – eller meget hurtigt efter at være vågnet, bliver træt igen.

Hvordan kan vi hjælpe dig bedre i mål med søvnen?

Hvis du gerne vil i hænderne på en der kender sove-vejen og har gået den sammen med en masse andre trætte forældre, der er kommet i mål med deres babys søvn, så er du velkommen på vores Søvn i Babysteps forløb. Det findes både som individuelt forløb (der starter så snart når du har købt kurset – hvilket kunne være lige NU) eller hold-forløb (der starter den 1. torsdag i hver måned). Vores SIB-søvnvejleder vil uanset hvad, hjælpe dig hele vejen med ugentlige sparringer online.

Du kan også;

Andre artikler om baby-søvn

Haps din plads!

Stop Natteroderiet, Evige putninger & Powernaps!

3 DAGES ONLINE MINIKURSUS TIL 0 KR

Minikurset er udviklet af vores søvnvejledere med årelang erfaring og dybdegående viden om søvn hos babyer og børn i alderen 0-18 måneder. 

I løbet af de 3 dage er du blevet klogere på; 

[activecampaign]

 

error: Content is protected !!