HENT DIT ESSENTIELLE GRAVIDITETS & BABY FORLØB - ALL INKLUSIVE ADGANG TIL FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL EN GRAVIDITET OG FØSTE TID MED BABY MED FÆRRE BEKYMRINGER OG TVIVL
Fertilitet
Gravid
Fødsel
Amning
Flaske
Nyfødt
Baby
Søvn
Barsel
Udstyr

Putterutine til aften / putterutine til aftenputning

På vores Søvn i Babysteps forløb kalder vi aftenputningen for 10 meter vippen. Det er nemlig det tidspunkt på dagen, hvor de fleste børn hjernemæssig er mest “oppe at køre” i forhold til lurene tidligere på dagen. Gennem hele dagen er hjernen blevet bombarderet med input, hvilket gør at dit barn sidst på dagen både er mest træt og mest hjernemæssigt “oppe at køre” på en og samme tid. Dit barns hjerne vil til aftenputningen befinde sig i en tilstand længst fra den, dit barns hjernen skal i under søvnen – deraf 10 meter vippen.

Det, barnet skal ved aftenputningen, er derfor sværere end søvnen tidligere på dagen. Dertil er det min klare opfattelse, at børn har en rigtig fin fornemmelse af, at “nu er dagen slut”, eller måske nærmere “nu når jeg ikke at lære mere i dag”. Nogle børn har det fint med det, men det er langt mere normalt, at dit barn ikke bryder sig om den tanke. Nogle børn har modstand mod søvnen eller “kører op” i forsøg på at nå at lære mere, inden dagen ebber ud. Begge dele vil gøre aftenputningen sværere både for dit barn og for dig som forælder.

Sidst på dagen er barnet er fyldt op på samme måde, som vi kender det fra en dag, hvor vi selv har oplevet en HELT masse. Man skal huske på, at hver dag byder på masser af nye og spændende ting og oplevelser for det lille barn. Sidst på dagen vil barnet også være træt. Når man er fyldt op og træt, skal der ikke så meget til for, at tingene pludselig bliver for meget. Ofte kan det ske fra det ene øjeblik til det andet og få dagen eller aftenputningen til at ende i skrig og skrål.

Formålet med putterutine til aftenputningen

Rutiner dækker over alle de ting, vi gentager omkring barnet. Det kan både være bevidst og ubevidst. Omkring bleskifte, badning, rutiner omkring putningen til lurene om dagen og rutiner omkring aftenputningen.  Senere kan det være faste spisetider, sengetider og andre fastlagte aktiviteter i løbet af dagen. Rutiner skaber struktur i barnets liv. Det gør samtidig tingene genkendelige for barnet og skaber forudsigelighed.

Forskning har vist, at gode rutiner og rytmer har en stor betydning for spædbarnets affektreguleringskompetencer, hvilket er evnen til at kunne berolige sig selv og bringe sig selv i balance. Dertil har rutiner og rytmer betydning for opmærksomhedsevnen, hukommelsen og indlæringsevnen. Etablering af alle former for rutiner og rytmer er derfor af stor vigtighed for din baby. Det kunne være en god aftenputterutine, når dit barn ikke længere er helt nyfødt.

Formålet med en god putterutiner er at markere, at dagen er slut og at forberede barnet på at skulle sove til nat. For det lille barn skaber rutiner genkendelighed og forudsigelighed. Når bestemte handlinger kommer efter hinanden kan barnet genkende situationen og også ret hurtigt forstå, hvad der kommer til at ske som det næste – at barnet skal sove og at det er nat. Det skaber forudsigelighed for barnet.

Formålet med en putterutine til aftenputningen er for det fleste forældres vedkommende et håb om at få en bedre afslutning på dagen og en bedre eller nemmere aftenputning og nat.

Hvad er en god putterutine?

En god putterutine skal være forståelig for barnet, men også bringe barnet tættere på målet – nemlig søvnen. Det er vigtigt at have målet for øje, da det er nemt at lave rutiner omkring barnet og/eller rutiner omkring putningen, der ikke fører til søvn. Man må derfor evalurere de ting, man gør holdt op imod formålet med rutinen. Virker den fremmende for aftenputningen og søvnen?

Det skal her siges, at man fint kan lade sig inspirere af andres putterutiner, men samtidig må man stadig evaluere, om de virker for ens eget barn. Et godt eksempel er bad inden sengetid. Man ved, at et varmt bad virker beroligende ligesom, at et varmt bad op til sengetid får kropstemperaturen til at at falde, der vil gøre det nemmere at falde i søvn. Men for mange små børn er et bad hjernemæssigt som en vild tivoli forlystelse – og får den stik modsatte effekt på hjernen end at drosle ned. Barnet kører i stedet op, og alle de søvnfremkaldende faktorer har ingen virkning på barnet på det hjernestadie. Bad før søvnen vil derfor virke virkelig godt for nogle babyer og have modsat effekt på andre. En god putterutine er altså en, der bringer ens barn fysisk, følelsesmæssigt og hjernemæssigt tættere på søvn, så søvnen bliver nemmere.

En god putterutine skal være relativt kort

Kendetegnet for en god putterutine for et barn er, at den er relativt kort. Som tommelfingerregel gælder det, at jo yngre barnet er, jo kortere bør putterutinen være. Putterutinen er til for, at barnet ved, at han eller hun skal sove. Hvis rutinen tidsmæssigt er for lang, vil barnet enten kunne miste forståelsen for formålet eller endnu værre komme forbi sit træthedspunkt. Passerer barnet sit træthedspunkt, vil det blive sværere at putte barnet. Hvis barnet er træt, men holdes vågen i for lang tid efter (eksempelvis af at putteritualet er for langt) vil kroppen håndtere situationen ved at udskille stresshormoner for at overkomme trætheden. Det er det vi gør, når vi er til fest og oplever at komme forbi vores træthedspunkt og efter det kan holde os vågne meget længere. Ved at være grundig med et langt putteritual kan man i stedet gøre det svære for sig selv at få ens barn til at sove – og gøre det sværere for ens barn at falde i søvn. Derfor skal putterutinen ikke være for lang.

  • Skal ens barn puttes på et bestemt klokkeslet eller ej? 

En god putterutine er nem at gennemføre

Et god putterutine skal være nem at gennemføre, da den skal gennemføres hver eneste dag. Og så skal den (optimalt set) kunne gennemføres af begge parter. Det sikrer en mod at blive væltet af pinden derhjemme, hvis man er alene med barnet eller børnene i flere dage. Et langt putteritual eller et putteritual, der kræver 2 personer kan så pludselig ikke lade sig gøre. Og hvad gør man så?

Det, at putteritualet kan gennemføres af både far og mor, giver selvsagt også en vis frihed i familielivet. Det er min erfaring, at man sagtens kan have en mindre variation i, hvordan tingene gøres med mor, og hvordan de gøres med far. De fleste børn kan sagtens rumme det og har en super fin forståelse af en mindre forskellighed på samme måde, som de fint forstår at en hund kan være både stor og lille og være en farve eller en helt anden (og stadig være en hund).

Hvad er en dårlig putterutine?

Det er selvfølgelig mest dejligt at tale om gode putterutiner, men for klarhedens skyld skal vi lige omkring, hvad der ikke fungerer i forhold til aftenputterutiner.

En dårlig putterutine er så lang, at dit barn mister fornemmelsen af, hvad I er i gang med. Det bliver i stedet til “mere vil have mere”. En bog bliver til 3 bøger, der bliver til 10 bøger, der bliver til…. ja, mere vil have mere. Alt sammen for barnets vedkommende for at undgå, at dagen ender og natten tager over.

En lang putterutine indeholder som før nævnt også risikoen for, at dit barn i stedet for at blive mere og mere træt, bliver overtræt. Det betyder, at barnets hjerne udskiller stresshormoner for at holde sig vågen, og barnet får derfor sværere ved at falde i søvn og sove. Altså bevæger dit barn sig i den modsatte retning af, hvor du vil hen med en god putterutine.

En dårlig putterutine kan også få barnet til at køre op frem for at geare ned. Det vil ske, hvis den er alt for stimulerende. Det kunne være at tumle i mors og fars seng. Når barnet kører op, går barnet fra 10 meter vippen og op. Herfra vil det være endnu sværere for barnet (og hjernen) af finde ned i søvnen – falde i søvn. Det vil i stedet kræve mere at få barnet i ro eller ind i søvnen. Nogle børn reagerer ved at “brænde sammen” og skrige uden stop for så til sidst endelig at sove (måske fra det ene sekund til det andet). Der ses også ofte opvågninger i timerne efterfølgende, hvor det hele kan starte forfra, eller gråden for hver gang bliver mindre. Det er ikke nødvendigvis putterutinens skyld, da det kan skyldes mange andre ting (man kan gøre noget ved). Men en putterrutine, der er med til at køre barnet op, kan være med til at skubbe barnet i den forkerte retning, hvilket selvsagt er en dårlig putterutine.

Hvad kan en god putterutine gøre for barnet?

En god aftenputterutine forbereder barnet på, at nu skal barnet sove – og at den søvn, barnet går ind i, er nattesøvnen. For en voksen vil det betyde, at søvnen skal være anderledes lang end den om dagen, og at søvnen (optimalt set) kun er afbrudt af de måltider, barnet har brug for uden egentlig vågentid i forbindelse med måltiderne. For barnet vil det, at det er nat ikke betyde noget, før barnet har forstået og lært, hvad det viil sige, at det er nat hjemme hos jer. Med andre ord er definitionen af nat ikke indeholdt i putteritualet, men i det man gør og ikke gør om natten (i alt det der kommer efter putterutinen).

Hvad kan en god putterutine IKKE gøre for barnet?

Hvad en god putterutine kan gøre for dit barn, leder os hen til, hvad en god putterutine IKKE kan gøre for dit barn og dit barns søvn. Det er en udbredt misforståelse tro, at et god putterutine kan få barnet til at sove. Det kan den ikke. Den kan fortælle barnet, at barnet skal sove, men ikke hvordan barnet gør. På samme måde som hvis vi ser at nogen pakker vores badetøj, så ved vi, at vi skal til stranden eller i svømmehallen, men ikke hvordan vi svømmer. Hvordan vi svømmer eller falder i søvn eller fastholder søvnen er forskelligt fra at vide, at vi skal det. Det er noget, barnet skal lære og er en af de ting, vi arbejder på på vores Søvn i Babysteps forløb.

Du kan derfor sagtens have en god putterutine, men have et barn der ikke falder i søvn eller sover særligt godt. Du kan også ikke have nogen egentlig putterutine og have et barn, der sover super godt. Kan ens barn det, der med søvnen, vil en god putterutine støtte op omkring søvnen på en god måde og gøre, at barnet bedre kan forudsige og strukturere sit liv.

Vil du vide mere?

Andre artikler om søvn

Andre artikler, der kunne have interesse

Haps din plads!

Stop Natteroderiet, Evige putninger & Powernaps!

3 DAGES ONLINE MINIKURSUS TIL 0 KR

Minikurset er udviklet af vores søvnvejledere med årelang erfaring og dybdegående viden om søvn hos babyer og børn i alderen 0-18 måneder. 

I løbet af de 3 dage er du blevet klogere på; 

 

error: Content is protected !!