Nattesøvn / søvn om natten

Hvor vigtig ens nattesøvn er for en, opdager de fleste mennesker først, når de ikke får den. For mange sker det, når de får deres første barn. Babyer har nemlig ikke på samme måder præference for at sove om natten – eller kan bakse med alle mulige ting der gør søvnen svær. Mens de områder i hjernen, der fremkalder søvnen (gør at man kan sove) formes længe inden fødslen, så er de områder i hjernen der styrer døgnrytmen – den cirkadiske rytme – betydeligt længere om at blive færdigudviklet. Udviklingen af en egentlig døgnrytme vil for det lille barn ske gradvist. Det betyder med andre ord, at det helt lille barn ikke selv vil have en drift hen mod at sove om natten, på samme måde som du har.

I den ideelle verden vil det være sådan, at jo ældre barnet bliver jo længere og jo mere stabile søvnstræk vil der automatisk komme om natten. Det er dog langt fra sådan i praksis, da det forudsætter, at barnet har haft de fysiologiske betingelser for at kunne det (mad nok og fravær af ubehag og smerte), og at forældrene har lært barnet god søvn – og ikke har fået vænnet barnet til at noget andet. God nattesøvn i familien vil derfor i stort omfang afhænge af, hvordan du kommer til at lykkes med at vise din baby vejen – og ofte også hvordan I kommer fra start med maden og søvnen.

Hvor meget skal en baby sove om natten

En baby skal have mellem 10-12 timers søvn om natten. Det mest normale er 11-12 timers søvn. Det er forskelligt, om et barn følger uret og således sover sine 11-12 timer eksempelvis fra klokken 19-7 næste morgen. Eller om din baby følger sit eget ur og sover sine 11-12 timer fra han eller hun bliver lagt og frem. Det vil sige, hvis din baby kommer i seng tidligere, så vågner han eller hun tidligere og kommer han eller hun i seng senere, så vågner han eller hun senere næste dag.

De børn der følger klokken, og står op på samme tidspunkt hver morgen, de vil få for lidt søvn den nat, hvis de kommer senere i seng, fordi det ikke vil flytte stå op tidspunktet frem. De vil være mere sårbare for at få for lidt søvn, hvis gå-i seng tidspunktet ikke holdes. Det samme gør sig gældende når man skifter fra sommertid til vintertid. En kort nat vil ofte give det barn for lidt søvn på døgnbasis, og gøre at barnet på daglig basis kommer til at mangle søvn, med mindre dagslurerne er det tilsvarende længere.

For de fleste virker det rigtig godt at natten starter ved 19-20 tiden, og at den slutter igen ved 7-8 tiden om morgenen.

Hvor ofte skal en baby spise om natten?

Hvis vi tager alle andre ting væk, der kan vække en baby og der kan gøre det svært for en baby at sove, så er grunden til at baby har brug for at vågne om natten, at han eller hun har brug for at fordele sit fødeindtag hen over døgnets 24 timer, for at kunne få nok mad til at tage nok på i vægt.

Det helt lille barn vil med en mave fyldt med brystmælk kunne have omkring 3 timers søvn mellem måltiderne om natten. Giver du modermælkserstatning vil der kunne være 4 timer mellem måltiderne om natten. Det skyldes, at modermælkserstatning er længere tid om at blive fordøjet (og også sværere fordøjeligt).

Du kan i skemaet nedenfor se, hvad et barn har brug for at spise om natten. Spiser din baby mindre, og tager fint på, så nyd det. Det er jo bare helt perfekt. Spiser din baby hyppigere, så er der noget der måske kunne være bedre for jer. De fleste voksne kan nemlig ikke rigtig holde til i længden at være vågne så mange gange om natten, uden at blive trætte og bøvlede af det. Hvilket også ofte gør sig gældende for barnet, der dog ofte bedre kan håndtere det. I hvert fald, når de er helt små og endnu ikke har en egenlig etableret døgnrytme med særligt behov for at sove natten igennem. Plus at de også ofte sover i løbet af dagen, og kan indhente noget søvn der.

Alder Antal nat-måltider Søvn i alt
 Nyfødt 2-3 16-17
 3 måneder 2-3 15
 6 måneder 2 14
 9 måneder 1 13-14
1 år 0 13-14

Hvad skal en baby kunne om natten?

Fysiologisk er det muligt for en baby fra 5-8 ugers alderen at kunne tage et længere søvnstræk om natten af 5-6 timers varighed (eller længere, hvilket også er ok, hvis baby tager fint på i vægt og trives). Nogle gør det også i en tidligere alder, dette er også ok, hvis baby tager på i vægt og trives. Det er selvfølgelig ikke alle babyer, der gør det og hvor lange søvnstræk en baby tager vil især afhænge af, hvor meget mælk baby spiser op til natten samt at baby ikke har ubehag, uro eller smerter i kroppen. God søvn ser også ud til at være arveligt, således at børn hvis forældre selv har søvnproblemer også har en tendens til mere urolig / afbrudt søvn.

Derudover er babyer som udgangspunkt ikke utrygge ved at skulle sove, da søvn faktisk er normaltilstanden for en nyfødt baby og dermed ikke noget nyt eller farligt. Det betyder, at din baby vil kunne sove uanset der er helt stille i huset (hvad der jo er om natten), og kunne sove i mørke (hvad der også hører natten til), og vil kunne sove uden nødvendigvis at skulle ligge på sin mor eller far.  Nogle babyer sover bedst i deres egen seng / vugge / lift og andre sover bedst i sengen ved siden af mor og far. Der er ikke nogen facitliste her, så I skal gøre, hvad der fungerer bedst i jeres familie. Det anbefales dog at baby sover i samme rum som jer i hvert fald i de første 6 måneder og at I er opmærksomme på Sundhedsstyrelsen råd omkring forebyggelse af vuggedød. 

Hvis din baby er ældre og endnu ikke sover et længere stræk om natten, kan det skyldes at barnet enten ikke kan tage mad nok i løbet af dags- og aftenstiden. Eller der kan være andre faktorer, udover maden, der kan påvirke søvnen. Hvorfor man må arbejde med dem, for sig selv.

Det mest normale ud over maden er, at man simpelthen ikke har opdaget, at man uforvarende har givet sit barn nogle dårlige vaner omkring søvnen, fordi man har fulgt barnet og gjort det, som man følte det krævede at få barnet til at sove. Eller at man nok har opdaget, at man var på vej ud på et skråplan, men ikke har vidst eller kunne se hvordan man ellers skal/skulle gøre det. Det kan også skyldes fysiologiske ting barnet har bakset med (bakser med). Men nok søvn er bare så vigtigt, uanset hvad. Ja,  søvn faktisk den mest helbredende kraft, man kan tilføre sit barn uanset om barnet har ondt, er overstimuleret eller andet, og førende søvnforskere taler endda om at søvn er vigtigere for vores helbred end kost og motion (hvis man skulle vælge kun at fokusere på en af delene).

Det går let ud over søvnen…

Det er meget normalt, at en babys nattesøvn kan påvirkes. Det kan være af udviklingsspring, luftgener, forstoppelse, tandfrembrud m.m. Søvn er desværre ikke nogen statisk faktor. Der er dog en tendens til, at hvis barnet sover dårligt, så er det sjældent, at det bliver bedre af sig selv. Tværtimod ser man en tendens til, at søvnproblemer har det med at forværres som barnet bliver ældre, således at de problemer, der var helt til start, er forværret når barnet eksempelvis er et år – medmindre man selvfølgelig gør en aktiv indsats for at ændre det “spor” af dårlig søvn.

Det er derfor vigtigt at tage sovevanskeligheder i opløbet og prøve at ændre dem så tidligt som muligt, både fordi at hver eneste time af dejlig velgørende søvn din baby får tæller. Men også fordi, søvn holder dit barn fysisk, følelsesmæssigt og mentalt sund. Den genopbygger kroppen, den giver de bedste betingelser for indlæring den næste dag, den kalibrerer dit barns følelsesmæssige netværk i hjernen, der gør at han eller hun på bedste vis kan navigere igennem næste dags sociale og psykologiske udfordringer.

Hvad kan du selv gøre for bedre nattesøvn?

Sover I dårligt om natten eller alt for lidt, så er det svært ikke at synes, at du skal tilmelde dig vores “Søvn i Babysteps” med det samme. Søvn er vigtig for trivsel hos alle i familien og øger livskvaliteten helt enormt, og når den mangler sker der det modsatte. Hvilket ingen har fortjent.

Hvad angår maden, så betyder det, at så snart din baby er i stand til (og har mulighed for) at indtage en større mængde af sit samlede behov for føde i løbet af dagstiden og aftentimerne, så vil der være tilsvarende mindre brug for at indtage kalorier i nattetimerne. Det vil med andre ord, gøre det fysiologisk muligt for dit barn at tage et søvnstræk på mere end 3 timer (eller 4 timer for babyer på MME), en eller flere gange i løbet af natten.

Omvendt gælder det også, at jo mindre af sin mad (døgnmængde af kalorier) din baby får i løbet dagtiden og aftentiden, jo mere (og jo oftere), vil din baby skulle spise om natten.

Hvordan søvnen foregår resten af døgnet, i dagstiden og putningen op til natten har også rigtig meget at sige for hvordan natten bliver, samt hvilke sovevaner man får givet sig barn – eller det er opstået uden at man måske har villet det sådan fra starten af.

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. Hun startede Baby Instituttet tilbage i 2009. Hun er forfatter til et hav af artiklerne og til flere af Baby Instituttets bøger. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.