fbpx

Nattesøvn / søvn om natten

Hvor vigtig nattesøvnen er for en, opdager de fleste mennesker først, når de ikke får den. For mange sker det, når de får deres første barn. Babyer har nemlig ikke på samme måde præference for at sove om natten – eller kan bakse med alle mulige ting der gør søvnen svær. De områder i hjernen, der fremkalder søvnen (gør at man kan sove) formes længe inden fødslen, hvor er de områder i hjernen der styrer døgnrytmen – den cirkadiske rytme – er betydeligt længere om at blive færdigudviklet. Det betyder at udviklingen af en egentlig døgnrytme vil for det lille barn vil ske gradvist efter fødslen. Det helt lille barn vil derfor ikke selv vil have en drift mod at sove om natten, som du har.

I den ideelle verden vil det være sådan, at jo ældre barnet bliver jo længere og jo mere stabile søvnstræk vil der automatisk komme om natten. Det er dog langt fra sådan i praksis, da det forudsætter, at barnet har haft de fysiologiske betingelser for at kunne gøre det (mad nok og fravær af ubehag og smerte), og at forældrene har lært barnet hvordan. Det vil sige at barnet ikke har vænnet sig til noget andet. God nattesøvn i familien vil derfor afhænge af hvordan I er kommet fra start med maden og søvnen og hvordan du er lykkes med at vise din baby vejen til god søvn og gode sovevaner.

  • På instagram profilen @sund_soevn giver Søvnvejleder og Jordemoder Karen en masse gratis råd til dig og din baby.

Hvor meget skal en baby sove om natten

En baby skal have mellem 10-12 timers søvn om natten. Det mest normale er 11-12 timers søvn. Det er forskelligt, om et barn følger uret og således sover sine 11-12 timer eksempelvis fra klokken 19-7 næste morgen. Eller om barnet følger sit eget ur og sover sine 11-12 timer fra han eller hun bliver lagt og frem. Det vil sige, hvis din baby kommer i seng tidligere, så vågner han eller hun tidligere og kommer han eller hun i seng senere, så vågner han eller hun det tilsvarende senere næste dag.

De børn der følger klokken, og står op på samme tidspunkt hver morgen, og vil få for lidt søvn den nat, hvis de kommer senere i seng, fordi det ikke vil flytte deres stå op tidspunktet tilsvarende frem. De vil være mere sårbare for at få for lidt søvn, hvis gå-i seng tidspunktet ikke holdes. Det samme gør sig gældende når man skifter fra sommertid til vintertid.

Sover barnet generelt for kort tid om natten vil det ofte give lidt søvn, og gøre at barnet på daglig basis kommer til at mangle søvn, med mindre dagslurerne er det tilsvarende længere.

For de fleste børn virker det godt at natten starter ved 19-20 tiden, og at den slutter igen ved 7-8 tiden om morgenen.

Hvor ofte skal en baby spise om natten?

Hvis vi tager alle andre ting væk, der kan vække en baby og der kan gøre det svært for en baby at sove, så er grunden til at baby har brug for at vågne om natten, at han eller hun har brug for at fordele sit fødeindtag hen over døgnets 24 timer, for at kunne få mad nok til at kunne tage nok på i vægt – værste nok.

Det helt lille barn vil med en mave fyldt med brystmælk kunne have omkring 3 timers søvn mellem måltiderne om natten. Giver du modermælkserstatning vil der kunne være 4 timer mellem måltiderne om natten. Det skyldes, at modermælkserstatning er længere tid om at blive fordøjet (sværere fordøjeligt).

Du kan i skemaet nedenfor se, hvor ofte et barn har brug for at spise om natten. Spiser din baby færre gange om natten, og tager fint på, så nyd det. Det er jo bare helt perfekt. Spiser din baby hyppigere, så er der noget der måske kunne være bedre for jer. De fleste voksne kan nemlig ikke rigtig holde til i længden at være vågne så mange gange om natten, uden at blive trætte og bøvlede af det. Hvilket også gør sig gældende for barnet, der dog ofte bedre kan håndtere det. I hvert fald, når barnet er helt lille og endnu ikke har etableret en egenligt døgnrytme med særligt behov for at sove natten igennem. Samt at de små børn også sover i løbet af dagen, og måske kan indhente søvn der.

Alder Antal nat-måltider Søvn i alt
 Nyfødt 2-3 16-18
 3 måneder 2-3 15
 6 måneder 2 14
 9 måneder 1 13-14
1 år 0 13-14

Hvor skal baby sove om natten?

Nogle babyer sover bedst i deres egen seng / vugge / lift og andre sover bedst i sengen ved siden af mor og far (læs om samsovning her). Der er ikke nogen facitliste her, så I skal gøre, hvad der fungerer bedst i jeres familie. Det anbefales dog at baby sover i samme rum som jer i hvert fald i de første 6 måneder og at I er opmærksomme på Sundhedsstyrelsen råd omkring forebyggelse af vuggedød. 

Hvad skal en baby kunne om natten?

Fysiologisk er det muligt for en baby fra 5-8 ugers alderen at kunne tage et længere søvnstræk om natten af 5-6 timers varighed (eller længere endnu, hvilket også er fint, hvis din baby tager fint på i vægt og trives). Nogle gør det også i en tidligere alder, dette er også fint, hvis barnet tager på i vægt og trives. Det er selvfølgelig ikke alle babyer, der gør det og hvor lange søvnstræk en baby tager vil især afhænge af. Hvor meget mælk barnet spiser op til natten samt at barnet ikke har ubehag, uro eller smerter i kroppen. God søvn ser også ud til at være arveligt, således at børn hvis forældre selv har søvnproblemer også har en tendens til mere urolig / afbrudt søvn.

Babyer er som udgangspunkt ikke utrygge ved at skulle sove, da søvn faktisk er normaltilstanden for en nyfødt baby og dermed ikke noget nyt eller farligt. Det betyder, at din baby skal kunne sove uanset om der er helt stille i huset (hvad der jo er om natten), og kunne sove i mørke (hvad der også hører natten til), og kunne sove uden at skulle ligge på mor eller far. Kan din baby ikke det, må du overveje hvorfor din baby ikke kan det.

Hvis din baby er ældre og endnu ikke sover et længere stræk om natten, kan det skyldes enten at barnet ikke får mad nok i løbet af dag- og aftentiden til at kunne undvære mad om natten. Eller der kan være andre faktorer, udover maden, der kan påvirke søvnen. Hvorfor man må arbejde med dem, for sig selv.

Det mest normale forhold omkring maden er, at man ikke har opdaget, at man uforvarende har givet sit barn nogle dårlige vaner omkring søvnen. Måske man har fulgt barnet og gjort det, som man følte det krævede at få ens barn til at sove. Eller at man nok har opdaget, at de førte en ud af ten tangent, men ikke har vidst eller kunne se hvad man ellers skulle gøre. Måske ens barn har bakset med eller bakser med noget fysiologisk.

Det går let ud over søvnen…

Det er meget normalt, at en babys nattesøvn kan påvirkes. Det kan være af udviklingsspring, luftgener, forstoppelse, tandfrembrud m.m. Søvn er desværre ikke nogen statisk faktor. Der er dog en tendens til, at hvis barnet sover dårligt, så bliver det sjældent bedre af sig selv. Tværtimod ser man en tendens til, at søvnproblemer har det med at forværres som barnet bliver ældre, således at de problemer, der var helt i starten, er forværret når barnet eksempelvis er et år (måske du allerede kan fornemme det?) – medmindre man selvfølgelig gør en aktiv indsats for at ændre på det.

Det er derfor vigtigt at tage sovevanskeligheder i opløbet og prøve at ændre dem så tidligt som muligt, både fordi at hver eneste time af dejlig velgørende søvn din baby får tæller. Men også fordi, søvn holder dit barn fysisk, følelsesmæssig og mental sund. Søvn genopbygger kroppen, den giver de bedste betingelser for indlæring, den kalibrerer barnet følelsesmæssigt, der gør det muligt på bedste vis at navigere igennem resten af dagen eller den nye dag.

Hvad jeg selv kan gøre for en bedre nattesøvn?

Hvad angår maden, så betyder det, at så snart din baby er i stand til (og har mulighed for) at indtage en større mængde af sit samlede behov for føde i løbet af dagtiden og aftentimerne, så vil der være tilsvarende mindre brug for at indtage kalorier i nattetimerne. Det vil med andre ord, gøre det fysiologisk muligt for dit barn at tage et søvnstræk på mere end 3 timer (eller 4 timer for babyer på MME), en eller flere gange i løbet af natten. Omvendt gælder det også, at jo mindre af sin mad (døgnmængde af kalorier) din baby får i løbet dagtiden og i løbet af  aftenen, jo mere (og jo oftere), vil din baby skulle spise om natten.

Søvn om natten kan være udfordret at fysiske tilstande, eksempelvis luft i maven. Hvis du tænker din baby kan have ondt i ørene (væske på ørene), skal du til din egen læge eller en øre-næse-hals læge og have tjekket din babys øre. Ved tvivl og dårlig nattesøvn bør du få en læge til at tjekke din babys øre, så du ved hvordan det står til derinde.

Hvordan søvnen foregår i løbet af dagen og putningen op til natten har også rigtig meget at sige for nattesøvnen, hvad man får vænnet sit barn til og hvilke sovevaner man får givet sig barn. Det giver derfor god mening også at arbejde med dem.

Sover I dårligt om natten eller alt for lidt, så synes vil selvfølgelig at I skal tilmelde jer vores Søvn i Babysteps forløb. Fordi forældre har virkelig brug for søvn om natten. Søvn er vigtig for trivsel hos alle i familien og øger livskvaliteten helt enormt, og når søvnen mangler sker der let det modsatte. Hvilket ingen har fortjent søvn er en rigtig god investering i dig selv og i din familie.

Andre artikler om babys-søvn

Andre artikler, der kunne have din interesse

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. Hun startede Baby Instituttet tilbage i 2009. Hun er forfatter til et hav af artiklerne og til flere af Baby Instituttets bøger. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.