Mælkeproduktion, en god produktion af modermælk

Når du skal ernære din baby fra dine bryster, er det vigtigt at sikre en god produktion af brystmælk. I starten vil din mælkeproduktion blive hjulpet på vej af hormoner. Efter cirka 10 dage tager udbud-og-efterspørgsel over. Det betyder, at når din baby tilbydes brystet så hyppigt og længe som han eller hun har lyst til (efterspørgsel), så vil brystet tilpasse sig efterspørgslen og udbyde den mælk, der er behov for. Ved at spise mere mælk ved brystet vil din baby kunne optrappe produktionen af brystmælk. Omvendt vil en nedsat efterspørgsel nedsætte mælkeproduktion. Der er teorien. I praksis oplever vi at mælkeproduktionen er et meget mere kompliceret system især at få godt gang i mælkeproduktionen, men kan også være det senere i forløbet.

Mælkeproduktion - bryst med mælk i!

Afgørende for mælkeproduktionen er at få den aktiveret, det vil sige at få tømt alle mælkekirtlerne for råmælk og tømt dem mange gange nok til at mælkeproduktionen er startet op i alle mælkekirtlerne – og ikke bare i nogle.

Video om mælkeproduktionen:

Mælkeproduktionen mindskes af en dårlig teknik ved brystet

Hvis barnet her en dårlig teknik (ikke effektiv teknik) ved brystet reagerer brystet ikke normalt, fordi brystet ikke rigtigt forstår, at det er tale om efterspørgsel eller en virkelig sulten baby.

  • Brystet forstår IKKE, at der er et øget behov, når den mængde mælk din baby har brug for ikke fjernes fra brystet
  • Brystet forstår IKKE, at der er et øget behov, når der er mælk tilbage i brystet efter amningen (i alle mælkekirtler eller i område af brystet).

Kun de mælkekirtler, der tømmes effektivt ofte vil fungere optimalt.

Vi ser ofte, at fagpersoner og mødre fejlagtigt konkluderer, at brystet ikke kan levere nok mælk eller, at den mælk, der er i brystet, ikke er god nok. Langt oftere oplever vi, at der er brystet, der (endnu) ikke har “forstået” efterspørgslen, fordi tømningen ikke fungere optimalt.

En god teknik ved brystet vil give en bedre tømning og dermed en bedre efterspørgsel.

Hvad ammebrikker gør ved mælkeproduktionen

Ammebrikker har det samme problem for mælkeproduktionen som en dårlig teknik ved brystet.

De fleste bryster når der bruges ammebrikker respondere med lille mælkeproduktionen, fordi brystet ikke forstår, hvor meget mælk, der reelt er brug for. Årsagen er at undertrykket ind i brystet mindskes kraftigt af ammebrikkerne samtidig med at tømningen er mindre effektiv.

Hvad udmalkning gør ved mælkeproduktionen

Teoretisk set vil udmalkning betyde, at mælkeproduktionen vil stige, men sådan er det ikke altid i praksis. Der normale er at se, at der ved en længere periode med udmalkning vil være en nedsat mælkeproduktionen. Det skal man altså passe på med eller vide hvad man gør.

Udmalkning med brystpumpe (i steder for at amme) kan have det samme problem for mælkeproduktionen, som når barnet har en ikke neffektiv teknik ved brystet, fordi brystpumpen måske ikke suger særlig godt eller ikke tømmer brystet særlig effektivt.

Mælkeproduktionen kan dog også stimuleres ved udmalkning, så længe at antallet af amninger ved brystet ikke reduceres. Her vil det kunne give øget efterspørgsel – at både baby og pumpen “tømmer” brystet + af din baby vil kunne få “gratis” mælk (den udpumpede mælk).

Hvad du selv kan gøre for mælkeproduktionen

Det er primært i din babys første leveuge, at amningen etableres og mælkekirtlerne, der skal forsyne din baby med mælk resten af ammeforløbet skal godt i gang. Jo bedre en ammeetablering du får, og jo bedre brystet tømmes for råmælk, jo mere sikker er du på at kunne levere den mælk, som din baby har brug for – også når din babys behov øges.

Undersøgelser viser at mængden af mælk i starten har en afgørende betydning for resten af ammeforløbet. Det giver derfor god mening at gøre noget aktivt – og handle hurtigt – hvis mælkeproduktionen allerede i starten er for lille.

Med den viden vi har fået gennem mange år arbejde med amning er vi selvsagt meget opmærksomme på at alle mælkekirtler i hele brystet skal startes op til produktion. Det hjælper vi både til med ved barselsophold, og ved ammevejledning på timebasis. 

Et andet vigtigt fokus er selvfølgelig teknikken ved brystet. Det er vores erfaring at det ofte små, men effektive tilretninger – der giver en bedre stimulering af brystet, og din baby mere mælk for sit arbejde ved brystet. En babys teknik ved brystet bestemmer også om amningen gør ondt eller ikke og hvor stort eller lille et slid, der er på brystvorten. Det hjælper vi selvfølgelig også med.

Du kan også lære vores metoder og teknikker ved at købe vores ammebog – Amning med ESA-metoden eller  vores online ammekursus under samme navn.

Andre artikler om amning

Andre artikler, der kunne have interesse

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. I 2009 startede hun og Charlotte Utzon Det Private Barselshotel i Gentofte og i 2013 Baby Instituttet. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.