“Det jeg brænder for og som giver mening i mit jordemoderhjerte, er at møde familierne der hvor de er, støtte op, vejlede og sammen finde vej, så familien føler sig styrket og trygge i samspillet med deres barn.”

Kristina Kragh, jordemoder

Jeg har altid ville være jordemoder…

At være en del af et jordemoderteam, hvor alle hjerter peger i samme retning, styrker faglighed og arbejdsglæde, det skaber sammenhæng og tryghed for familierne, som jeg mener har stor betydning for et familieliv fyldt med kærlighed og overskud.

Da jeg var en lille pige husker jeg tydeligt, hvordan jeg drømte om at blive jordemoder, den drøm gik i opfyldelse i 2010 og herefter åbnede sig en spændende vej forbi Grønland og sidenhen Holstebro og Herning. 

Det har været unikt for mig, at få mulighed for at arbejde med bredden indenfor jordemoderfeltet, som kendt jordemoder, på fødegangen, barselsgangen, jordemoderkonsultationen og akut svangre afdeling. Jeg har dog altid følt den største glæde og energi i arbejdet med familierne og det lille barn. 

Sammen med min fantastiske mand har vi to dejlige drenge Vilfred (2015) og Elmer (2017). De er født ved hurtige fødsler, den ene på hospital og den anden hjemme. Begge drenge er blevet ammet.

Kristina Kragh, jordemoder.