Det er almen viden blandt jordemødre – og tydeligt at iagttage –  at veerne hos mange kvinder går i sig selv eller aftager væsentligt, ved ankomst til hospitalet.

Ofte rejser veerne sig igen efter nogen tid 30 minutter til 1 time, men hos mange forbliver veerne aftagende. Faktisk har næsten halvdelen af alle førstegangsfødende brug for at få stimuleret veerne kunstigt med oxytocin under fødslen.

Hvorfor aftager veerne?

Årsagen til, at veerne aftager eller forsvinder ved ankomst til hospitalet, er, at det generelt er utrygt at skulle flytte fra det ene sted til det andet under fødslen. Er man i fødsel og bliver man stresset vil det hæmme kroppens oxytocinniveau, og dermed veerne.

Det nye sted vil først skulle ses an og på et ikke rationelt niveau “godkendes” som et trygt sted at føde – sætte sit barn til verden, før veerne kan rejse sig igen (streshormonerene falde og  oxytocinhormonerne stige). Oxytocinproduktion spiller også en vigtig rolle efter fødslen i forhold til tilknytningen og kærligheden til ens barn og for amningen.

Veerne kan forsvinder når man ankommer til hospitalet.

Det er klart, at de mennesker du møder det nye sted, den modtagelse du får og de fysiske omgivelser vil have betydning for, hvordan det nye miljø som fødende opleves.

Planer for fremtidens fødestuer

Netop hvordan man kan lave fremtidens fødestuer, så de emotionelt opleves som et trygt og godt miljø at “nedkomme” arbejder man med i et nyt innovationsprojekt i Herning med henblik på at kunne hjælpe gravide kvinder til at få veer på egen hånd. Fremtidens fødestuer kommer i første omgang til at se dagens lys på det nye Supersygehus, der kommer vest for Herning. Men hvem ved om deres erfaringer med projektet ikke kunne komme til at smitte af på resten af landets fødestuer.

Chefjordemoder Ann Fogsgaard siger til Netavis Syddjurs:

“Vi ved, at omgivelserne spiller en rolle for, hvor tryg og afslappet den gravide føler sig, og det har også indflydelse på fødslens forløb, og hvordan kvinden oplever smerter. Derfor vil vi nu undersøge, hvordan vi kan skabe et fødemiljø, der gavner mor og barn – både under og efter fødslen”.

Ved at skabe et mere afslappende fødemiljø håber man at kunne hjælpe gravide kvinder til at få veer på egen hånd. Til inspiration for fremtidens fødestuer har man blandet taget en biolog fra Givskud Zoo, en designpsykolog, en antropolog og en spiludvikler med på råd.

“Vi ved for eksempel fra dyrenes verden, at de trækker sig tilbage, når de skal føde. Kan vi overføre noget af dette til mennesker, så rummets indretning også tager hensyn til behovet for privathed og uforstyrrethed? Vi ved også, at bevægelse hjælper barnet med at vende sig i moderens mave. Kan indretningen af rummet opfordre kvinden til at bevæge sig? Det er blot nogle af de områder, vi gerne vil udforske”. Siger Ann Fogsgaard til avisen.

Spændende nyt, glæder mig til at følge processen – og se hvad de finder frem til.