fbpx

Blog

Det sker på Baby Instituttet

3 hurtige om privat barselsophold

Familie med mor, far og baby

1: Burde man som forældre ikke kunne klare det selv i stedet for at skulle indlogere sig hos jer efter fødslen?

Det er faktisk kun i vores kultur, at man mener, at den første tid med nyfødte er noget, man kan klare selv. Når lægerne, jordemødrene og sygeplejersken i dag sender forældrene og deres nyfødte tidligt hjem efter fødslen, er det nærliggende at tænke, at det er trygt og godt at komme hjem med sin baby. Man må her huske på, at de tidlige hjemsendelser ikke er kommet på baggrund af faglig overbevisning, men af økonomiske årsager.

De nybagte forældre i Danmark skal klare sig selv derhjemme, nu med nogle enkelte besøg, og det betyder, at flere babyer genindlægges, fordi de der derhjemme er kommet i mistrivsel. Det er utroligt trist. I vores kultur kommer man som nybagte forældre jo ikke hjem til nogen, der drager omsorg for én efter fødslen, så man selv får overskud til at kunne drage omsorg for ens barn. Man kommer heller ikke hjem til et familiemedlem eller flere, med mange års erfaring med nyfødte og babyer,  hvor der kan finde en form for oplæring sted.  I andre kulturer gives der meget mere omsorg, hjælp og oplæring til nybagte forældre.

Det, vi tilbyder nybagte forældre med et barselsophold på vores Barselshotel er den omsorg og undervisning man fik på hospitalerne i gamle dage.  Udover det giver vi viden og redskaber, som danner grobund for at etablere en velfungerende amning og en velfungerende hverdag for barnet – og som familie – med overskud, glæde og trivsel derhjemme. Faktisk tilbyder vi det alle nybagte forældre og nyfødte burde have og har brug for, for at komme trygt og godt fra start.

Familie med mor, far og baby

2: Men ved forældre ikke instinktivt, hvad de skal gøre. Det er jo deres baby?

Jo, forældre ved instinktivt, at barnet er fuldstændigt afhængigt af dem. At barnet er sårbart og skal beskyttes, og at barnet har brug for mad, omsorg og pleje.

Men helt præcist hvordan, man gør, ligger ikke i vores natur.  Vores instinkter og intuition kan ikke fortælle os, hvor tit bleen skal skiftes for at undgå at numsen bliver rød, hvordan synkelyde lyder, når der er råmælk i brysterne og hvormange synk der skal være pr. amning for at ens baby har fået nok, hvordan man bedst holder sit barn, hvad barnet kan holde til og ikke holde til, hvordan man lærer sin baby at sove etc.

Alt det har vi specialiseret os i. Hvordan man gør i praksis, så ens baby trives, for moderen på barsel og for familien som helhed. Og det er den viden, man har ubegrænset adgang til, når man har kontakt med os.

3: Hvilken forskel oplever du, at det gør for en familie at have været forbi jer?

Vi kan give den viden og de værktøjer, man har brug for omkring alt det basale; mad, pleje, søvn, trøst, kontakt og udvikling, så alt det fundamentale kommer til at fungere optimalt helt fra staten. Man må huske at mange af de fysiologiske processer hos det nyfødte barn er lige så nye som barnet. Vi tager imod familier, der kommer lige fra hospitalet. Men familien kan komme til os hjemmefra i hele barnets første leveår i en erkendelse af at mere viden vil gøre hverdagen derhjemme bedre.

For forældrene betyder det, at de oplever glæden ved at mestre deres hverdag og rollen som forældre – og hvad kan være mere glædeligt end det. “Vores forældre” kan aflæse deres baby bedre – helt fra starten, har fået skabt gode rutiner omkring alt det basale og de får også mere søvn. Det giver overskud til moderen, der jo i Danmark er meget alene med barnet derhjemme. Og overskuddet gør, at man som mor kan være følelsesmæssig åben for barnet – alt sammen grundlaget for en god og tæt relation. Faderen kommer også meget mere på banen og oplever, at han kan, og at han er vigtig. Herved er betingelserne skabt, for at kærligheden og glæden i familien kan vokse.

For barnet betyder kontakten med os, at forældrene kan skabe en bedre hverdag derhjemme, med mere sjov, mere søvn og mindre gråd. En hverdag hvor der hver dag bliver frigivet mere energi og tid til læring og til motorisk, følelsesmæssig og mental udvikling. Mange af de børn vi har haft i hænderne bliver rost meget for hvor langt fremme de er på alle planer i forhold til deres jævnaldrene, når de eksempelvis kommer i vuggestue.

Så det er klart, at det gør en kæmpe forskel både på kort og lang sigt at have fået en god start som familie.