fbpx

Blog

Graviditet & ventetid / Sundhed, trivsel og udvikling

Fosterdiagnostik, nyt udvidet tilbud til gravide (marts 2017)

Fosterdiagnostik

Fosterdiagnostik er en fælles betegnelse for teknikker, der gør det muligt i graviditeten at undersøge, om det ufødte barn inde i livmoderen udvikler sig normalt, og at undersøge om der er en stor eller lille risiko for, at barnet i livmoderen har forskellige sygdomme og misdannelser. Sundhedsstyrelsen indfører fra 1. marts 2017 to nye teknikker til fosterdiagnostik: NIPT og kromosom mikroarray.

Er ens barn i høj risiko for en bestemt sygdom eller at have en bestemt misdannelse, vil man blive tilbudt yderligere undersøgelser. Er risikoen lav, vil man ikke gøre yderligere. En lav risiko giver en lav sandsynlighed for, at ens baby fejler noget, men er ikke nogen garanti.

Enhver form for undersøgelse af det ufødte barn er et tilbud, som man kan takke ja eller nej til. I dag takker de fleste ja til fosterdiagnostik og kun 3 % af alle gravide ønsker ikke risikoundersøgelser af deres barn. Om man ønsker tilbuddet, er noget man skal bestemme med sig selv – og sin partner.

Fosterdiagnostik

Det nuværende tilbud om fosterdiagnostik

Det nuværende tilbud til gravide:

  • Risikovurdering: Nakkefolds scanning og blodprøve, der kaldes doubletest. Resultatet fra scanningen og blodprøven, sammenholdes med kvindens alder og ud fra det gives en samlet vurdering af risikoen for at føde et barn med kromosomafvigelser fx Downs syndrom. Ved lav sandsynlighed tilbydes ikke yderligere. Hvis risikoen beregnes som mere end 1 ud af 300 – fx 1 ud af 200 – er den forhøjet. Dette ses hos ca. 5 procent af alle gravide. Ved høj sandsynlighed tilbydes der yderligere undersøgelse – moderkageundersøgelse eller forstervandsprøve.
  • Gennemscanning – 2. trimester scanning eller misdannelsesscanning, hvor der undersøges for misdannelser af indre organer; hjerte, nyrer, rygrad mv og arme og ben.

Det nye udvidede tilbud om fosterdiagnostik

Det nye udvidede tilbud til gravide:

  • Risikovurdering: Nakkefoldsscanning og doubletest blodprøve (på samme måde som før). Ved øget risiko tilbydes NIPT (nyt udvidet tilbud). Ved øget risiko-svar fra NIPT tilbydes en moderkageprøve eller fostervandsprøve. Her kan man så foretage Kromosom mikroarray af DNAet (arvemassen) taget fra prøverne (nyt udvidet tilbud).
  • Gennemscanning – 2. trimester scanning eller misdannelsesscanning, hvor der undersøges for misdannelser af indre organer; hjerte, nyrer, rygrad mv og arme og ben.

Fosterdiagnostik med NIPT & Kromosom mikroarray

NIPT – Non Invasiv Prænatal test, der er en blodprøve og derfor helt uden risiko for moderen og barnet i livmoderen. I blodprøven findes der arvemateriale (DNA) fra barnet og det er dette arvemateriale man undersøger.

Den anden nye mulighed, Kromosom mikroarray er en samlet betegnelse for forskellige teknikker, hvor barnets kromosomer undersøges uhyre grundigt for både store og små kromosomafvigelser.

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. Hun startede Baby Instituttet tilbage i 2009. Hun er forfatter til et hav af artiklerne og til flere af Baby Instituttets bøger. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.