fbpx

Fordelene ved amning / amningens helbredsmæssige effekter

Amning har betydning for en række biologiske helbredsforhold hos barnet − både under men også efter ammeperioden, ligesom amning også påvirker moderens helbred under amningen og på længere sigt. Du vil her kunne orientere dig i alle de fordele der er ved at amme, og der ligger til gund for sundhedsstyrelsen anbefaling om at amme fuld til barnet er 1/2 år gammel.

Du kan se de helbredsmæssige effekter af amning her.
Fordele ved amning

Udklippet er fra Sundhedsstyrelsens bog “Amning – en håndbog for sundhedspersonale”. Fundene hviler på en metaanalyse på baggrund af 28 systema­tiske reviews og metaanalyser om amningens helbredsmæssige effekter for både mor og barn. Heraf blev de 22 anvendt som grundlag. Der blev indsamlet data fra op til 153 lande med repræsentation fra alle indkomstgrupper.

Måske fundene ikke passer helt

Kritikken har været, at der er en række metodemæssige problemer ved studier af amningens effekt. Den modermælkserstatning, der var dengang havde heller ikke den sammensætning, den har i dag. Hvor modermælkserstatning i dag har en større lighed med modermælk. Forskelle mellem de biologiske effekter (fordele) hos børn der blev ammet og ikke-ammet kan derfor være knyttet til tidsperioden for undersøgelsen, og ikke i forhold til den sammensætning modermælkserstatning har i dag (man anslår at være ernæringsmæssig bedre).

Man ser også væsenlig større effekterne af amning i lav- og middelindkomst landende, hvilket primært skyldes amningens beskyttende effekt overfor infektionssygdomme og den ofte dårlige hygiejne i forbindelsen med tilberedning af modermælkser­statning i lav- og middelindkomst lande. Fordelene ved at amme i dag bosiddende i Danmark vil alene på den baggrund derfor kunne være mindre.

Anbefalingen er stadig fuldamning første 1/2 år

Til trods for mulige “problemer ved undersøgelsen” ændrer det ikke ved Sundhedsstyrelsens anbefaling om at fuldamme din baby i det første halve år af livet.

En anbefaling vi selvfølgelig støtter op om. Desværre oplever vi ikke, at den hjælp der tilbydes nybagte familier i dag på nogen måder matcher det behov, der er for at komme godt fra start med amningen, hvorfor mange havner i problemer og udfordringer, der kunne være undgået.

Det er vores opfattelse, at danske kvinder rigtig gerne vil amme, men at rigtig mange desværre løber ind i problemer og udfordringer med amning helt i starten, der gør amning svær og også kan gøre den umulig. Det giver derfor god mening, hvis du gerne vil være sikker på at lykkes med amningen, at forberede dig godt på amningen allerede i graviditeten, samt at søge den fornødne hjælp, der gør at mælkeproduktionen, dine bryster, du og din baby kommer godt så godt fra start, som overhovedet muligt. Det er nemlig utroligt vigtigt, hvordan man kommer fra start, især når det drejer sig om amning.

Ønsker du vores viden og hjælp, så er der ikke noget vi hellere står til rådighed med;

Amning handler mest om bryster, baby og babys teknik ved brystet. Men der findes også produkter der kan hjælpe din amning og gøre du kommer bedre i mål

Andre artikler om amning

Andre artikler, der kunne have din interesse

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. Hun startede Baby Instituttet tilbage i 2009. Hun er forfatter til et hav af artiklerne og til flere af Baby Instituttets bøger. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.