HENT DIT ESSENTIELLE GRAVIDITETS & BABY FORLØB - ALL INKLUSIVE ADGANG TIL FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL EN GRAVIDITET OG FØSTE TID MED BABY MED FÆRRE BEKYMRINGER OG TVIVL
Fertilitet
Gravid
Fødsel
Amning
Flaske
Nyfødt
Baby
Søvn
Barsel
Udstyr

Fordelene ved amning / amningens helbredsmæssige effekter

Amning har betydning for en række biologiske helbredsforhold hos barnet − både under men også efter ammeperioden. Ligesom amning også påvirker moderens helbred under amningen og på længere sigt. Du vil her kunne orientere dig i alle de fordele, der er ved at amme, og grunden til at sundhedsstyrelsen anbefaler fuld amning til barnet er 1/2 år gammel.

Du kan se de helbredsmæssige effekter af amning her.

For barnet;

 • Der er stærk evidens for, at amning beskytter mod diarré og luftvejsinfektioner.
 • Solid evidens for, at amning beskytter mod mellemørebetændelse.
 • studier, der tyder på effekt på intelligens med i gennemsnit 3 IQ-point
 • Studier, der typer på øget forekomst af caries (huller i tænderne) ved amning > 12 måneder
 • Mulig beskyttelse mod allergisk rhinitis (høfeber)
 • Begrænset evidens for beskyttelse mod type 2-diabetes
 • Inkonklusiv evidens for beskyttelse mod astma eller hvæsende vejrtrækning
 • Ingen evidens for beskyttelse mod allergisk eksem
 • Ingen eviden for beskyttelse mod fødevareallergi
 • Ingen evidens for effekt på blodtryk og kolesterol
 • Væsentlig reduktion i forekomsten af fejl-tandstilling, når barnet ammes
 • Nogen effekt i forhold til forekomsten af børneleukæmi (kræft)

For moderen;

 • Studier, der tyder på forlængelse af amenoré (fravær af menstruationen), specielt ved eksklusiv amning (kun amning).
 • Studier, der typer på beskyttende effekt mod brystkræft
 • Utilstrækkelig evidens for beskyttende effekt mod knogleskørhed
 • Begrænset evidens for beskyttende effekt mod type 2-diabetes
 • Usikker effekt i forhold til vægttab efter fødslen.

Fra Sundhedsstyrelsens bog “Amning – en håndbog for sundhedspersonale”.

Fundene hviler på en metaanalyse på baggrund af 28 systema­tiske reviews og metaanalyser om amningens helbredsmæssige effekter for både mor og barn. Heraf blev de 22 anvendt som grundlag. Der blev indsamlet data fra op til 153 lande med repræsentation fra alle indkomstgrupper.

Måske fundene ikke passer helt

Kritikken har været, at der er en række metodemæssige problemer ved studier af amningens effekt. Den modermælkserstatning, der var dengang havde heller ikke den sammensætning, den har i dag. Hvor modermælkserstatning i dag har en større lighed med modermælk.

Forskelle mellem de biologiske effekter (fordele) hos børn der blev ammet og ikke-ammet kan derfor være knyttet til tidsperioden for undersøgelsen, og er måske ikke gældende i forhold til den sammensætning modermælkserstatning der er i dag (man anslår at være ernæringsmæssig bedre).

Man ser også væsenlig større effekt af amning i lav- og middelindkomst landende, hvilket primært skyldes amningens beskyttende effekt overfor infektionssygdomme og den ofte dårlige hygiejne i forbindelsen med tilberedning af modermælkser­statning i de lande.

Fordelene ved at amme i dag, bosiddende i Danmark, vil alene på den baggrund kunne være mindre.

Anbefalingen er stadig fuldamning første 1/2 år

Til trods for mulige “metodemæssige problemer ved undersøgelsen” ændrer det ikke ved Sundhedsstyrelsens anbefaling om at fuldamme i det første halve år af barnets liv. En anbefaling vi selvfølgelig støtter op om.

Desværre oplever vi ikke, at den hjælp der tilbydes nybagte familier i dag, matcher det behov, der er for at komme godt fra start med amningen. Det kan have en stor postiv betydning for amningen, for at undgå problemer og udfordringer og for at komme godt i mål at være godt forberedt på amningen.

Det giver derfor god mening, hvis du gerne vil være sikker på at lykkes med amningen, at forberede dig godt på amningen allerede i graviditeten.

Det er vores opfattelse, at danske kvinder rigtig gerne vil amme, men at rigtig mange desværre løber ind i problemer og udfordringer med amning helt i starten, der gør amning svær og også kan gøre at, kvinder der virkelig ønsker at amme, ser sig nødsaget til at opgive amningen. Langt ofte skyldes det at barnets teknik ikke er optimal.

Det har ofte afgørende betydning ved udfordringer hurtigt at søge den fornødne hjælp, der løser problemet og hjælper mælkeproduktionen, brysterne og barnet godt fra start. Det er nemlig utroligt vigtigt, især når det drejer sig om amning, da det jo drejer sig om barnets føde-forsyning.

Andre artikler om amning

Andre artikler, der kunne have din interesse

Suttekursus!

Lavet i samarbejde med
FRIGG

Haps din plads!

error: Content is protected !!