Hvis du har mere end 2,0 liter fostervand i den sidste halvdel af din graviditet, har du for meget fostervand, hvilket i fagsprog kaldes poly-hydramnios.

Hvornår ved jeg, om jeg har for meget fostervand?

For meget fostervand giver dig en meget stor mave, der ikke er svarende til din babys størrelse. Ved den udvendige undersøgelse vil din jordemoder og læge vurdere, om mængden af fostervand i livmoderen er normal. Ved tvivl eller bekymring vil du blive sendt ind til en ultralydsscanning for at måle fostervandsmængden.

Gravid med for meget fostervand
Hvis du har for meget fostervand, vil målingen ved scanningen vise:

Hvem er særlig disponeret for for meget fostervand?

For meget fostervand kan opstå pga. tilstande hos din baby i maven og pga. tilstande i din krop. For meget fostervand kan også opstå uden nogen forklaring.

Tilstande der øger risikoen for for meget fostervand:

Hvorfor får man for meget fostervand?

For meget fostervand kommer af, at der tilføres mere væske, end den mængde der fjernes fra livmoderen.

Da fostervandet i den sidste halvdel af graviditeten primært “fjernes” ved, at din baby sluger forstervandet (700 ml pr døgn ud af 1000 ml) vil man ved scanningen være særligt opmærksom på, om din baby synker normalt. De sidste 300 ml “fjernes” gennem fosterhinderrne.

Desuden vil man tjekke, om der kan være forhold hos dig eller hos din baby, der ”holder” væsken i livmoderen.

Hvilken risiko er der ved for meget fostervand?

For meget fostervand vil gøre det svært for jordemoderen og lægen at vurdere din babys størrelse inde i livmoderen ved den udvendige undersøgelse.

For meget fostervand vil gøre, at din baby vil kunne slå flere kolbøtter inde i livmoderen og med stor sandsynlighed først vil stå fast med hovedet meget sent i graviditetet.

For meget forstervand vil kunne medvirke til, at du går i fødsel – evt for tidligt.

Hvordan behandles for meget fostervand?

Der er umiddelbart ingen behandling ved for meget fostervand.

Andre artikler om graviditet

Andre artikler, der kunne have interesse