Hvordan epidural-blokade kan påvirke din amning

De få studier, der undersøger sammenhængen mellem epiduralblokade og amning, viser, at epiduralblokade under fødslen kan have en negativ indvirkning på amningen. Hvor mange der oplever det problem er uvist, da der er meget lidt fokus på netop det. Herhjemme tager man ikke højde for at kvinden har fået epidural under fødslen i forhold til at tjekke op på om alt forløber planmæssig med amningen.

Det undersøgelserne viste var at kvinder der har fået epiduralblokade har vanskeligere og mindre succesfulde ammeforløb, med en øget tendens til helt at opgive. Hvilket jo er trist, når man gerne vil amme – og ens baby også gerne vil (og sundhedsstyrelsen anbefaler det).

Mor på hospitalet efter fødslen, med baby der gerne vil til brystet

Hvilke udfordringer er der ved epidulblokade under fødslen og amningen

Det man ofte ser hos kvinder der har fået epiduralblokader er:

  • Kvinder med epiduralblokade ammer ikke så ofte indenfor de første 4 timer efter fødslen.
  • Kvinder med epiduralblokade har et væsentligt lavere oxytocinniveau sammeholdt med kvinder, der har født uden. Jo mere medicin, de har fået, jo lavere er deres oxytocinniveau.
  • Kombination af epiduralblokade og vestimulerende medicin viser, at kvinder på anden dagen efter fødslen har et oxytocinniveau svarende til før, de blev gravide.

Oxytocin er et lykkehormon, forelskelseshormon og mælkehormon. En lav koncentration af oxytocin vil give dårlige betingelser for både amningen og for at føle lykke og glæde ved at være blevet mor.

Hvad jeg selv kan gøre for min amning

Du kan sagtens være en af dem, hvis krop, i forhold til amningen, ikke påvirkes af at du har fået en epiduralblokade, men det er ikke noget du kan vide på forhånd. Påtænker du at få en epiduralblokade, så er det særligt vigtigt, at du optimerer dine muligheder for at lykkes med amningen. Der er nemlig ofte for lidt fokus på det. Har du allerede født og har du allerede fået en epiduralblokade, og tænker det påvirker din ammestart, der ikke har været god, så skal du handle på det og gøre en ekstra indsats for at vende situationen.

Vores barselsophold vil være en mulighed for dig der ønsker at give din amning amningen og din baby de bedste betingelser.. Barselshopholdet starter efter endt udskrivelse fra hospitalet eller du kan komme hjemmefra. Med vores erfaring og ESA-metode kan du sikre dig selv og din amning de bedste betingelser, selvom du har fået en epiduralblokade i forbindelse med fødslen eller spinalbedøvelse/epiduralblokade i forbindelse med kejsersnit. Hos os får du “hands on” ammeundervisning med hjælp til alle amninger gennem hele døgnet – eller når du har brug for det Vi har tid til dig og din baby.

Vi arbejder målrettet med at øge din krops naturlige oxytocinproduktion, ved at sinke dit stressniveau. Hvilket både har en positiv effekt på amningen, på mælkeproduktionen men også på kærligheden og tilknytningen til din baby.

Andre artikler om amning

Andre artikler, der kunne have interesse

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. I 2009 startede hun og Charlotte Utzon Det Private Barselshotel i Gentofte og i 2013 Baby Instituttet. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.