fbpx

Hvordan epidural-blokade kan påvirke din amning

De få studier, der undersøger sammenhængen mellem epiduralblokade og amning, viser, at epiduralblokade under fødslen kan have en negativ indvirkning på amningen. Hvor mange der oplever det problem er uvist, da der er meget lidt fokus på netop det. Herhjemme tager man ikke højde for at kvinden har fået epidural under fødslen i forhold til at tjekke op på om alt forløber planmæssig med amningen.

Det undersøgelserne viste var at kvinder der har fået epiduralblokade har vanskeligere og mindre succesfulde ammeforløb, med en øget tendens til helt at opgive. Hvilket jo er trist, når man gerne vil amme – og ens baby også gerne vil (og sundhedsstyrelsen anbefaler amning).

Mor på hospitalet efter fødslen, med baby der gerne vil til brystet

Hvilke udfordringer er der ved epidulblokade under fødslen og amningen

Det man ofte ser hos kvinder der har fået epiduralblokader er:

  • Kvinder med epiduralblokade ammer ikke så ofte indenfor de første 4 timer efter fødslen.
  • Kvinder med epiduralblokade har et væsentligt lavere oxytocinniveau sammeholdt med kvinder, der har født uden. Jo mere medicin, de har fået, jo lavere er deres oxytocinniveau.
  • Kombination af epiduralblokade og vestimulerende medicin viser, at kvinder på anden dagen efter fødslen har et oxytocinniveau svarende til før, de blev gravide.
  • Kombinationen af vestimulerende medicin og epiduralblokade nedsætter babys parathed til amning.

Oxytocin er et lykkehormon, forelskelseshormon og mælkehormon. En lav koncentration af oxytocin vil give vanskeligere betingelser for både amningen og for at føle lykke og glæde ved at være blevet mor. Babys oxytocinniveau påvirkes ligeledes, hvilket kan medføre at baby ikke er så interesseret i brystet og at instinkter og reflekser hæmmes.

Hvad jeg selv kan gøre for min amning

Du kan sagtens være en af dem, hvis krop, i forhold til amningen, ikke påvirkes af at du har fået en epiduralblokade, hvilket jo bare er dejligt. Alligevel er det godt at være ekstra opmærksom, da du jo ikke kan vide det på forhånd. Påtænker du at få en epiduralblokade, så er det særligt vigtigt, at du optimerer dine muligheder for at lykkes med amningen og også har særligt fokus på, hvordan din baby kommer fra start med amningen – og beder om hjælp, hvis I har brug for det. Der er nemlig ofte for lidt fokus på det. Har du allerede født og haft epiduralblokade, og tænker du at det påvirker din ammestart, der ikke har været god, så er det nu, du skal handle på det og gøre en ekstra indsats for at vende situationen.

At “starte forfra” med din baby kan være en hjælp til at vende situationen. Det vil sige, at man forsøger at genskabe stemningen fra lige efter fødslen, hvor baby ligger hud mod hud og er uforstyrret sammen med sin mor. Mange gange vil det kunne gen-vække din babys instinkter og reflekser og medvirke til, at din baby kommer til brystet. At “starte forfra” kan ofte ikke stå alene, da det også er vigtigt fx at mælkeproduktionen hjælpes på vej (hvis den ikke er helt som den skal være), men det kan være med til at øge jeres oxytocin-niveau og tilknytning – altsammen afgørende for amningen. Det er også vigtigt for prolaktinproduktionen og dannelsen af prolaktin-receptorer at barnet komme til brystet.

Vores barselsophold (Kongens Lyngby) vil være en mulighed for dig der ønsker at give din amning og din baby de bedste betingelser for en god start. Barselsopholdet starter efter endt udskrivelse fra hospitalet eller du kan komme hjemmefra. Med vores erfaring og ESA-metode kan du give dig selv og din amning “den bedste start”. Hos os får du “hands on” ammeundervisning (Kongens Lyngby og Århus) med hjælp til alle amninger gennem hele døgnet – når du har brug for det. Vi har tid til dig og din baby.

Vi arbejder målrettet med at øge din krops naturlige oxytocinproduktion, ved at sænke dit stressniveau. Hvilket både har en positiv effekt på amningen, på mælkeproduktionen men også på kærligheden og tilknytningen til din baby.

Andre artikler om amning

Andre artikler, der kunne have interesse

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. Hun startede Baby Instituttet tilbage i 2009. Hun er forfatter til et hav af artiklerne og til flere af Baby Instituttets bøger. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.