HENT DIT ESSENTIELLE GRAVIDITETS & BABY FORLØB - ALL INKLUSIVE ADGANG TIL FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL EN GRAVIDITET OG FØSTE TID MED BABY MED FÆRRE BEKYMRINGER OG TVIVL
Fertilitet
Gravid
Fødsel
Amning
Flaske
Nyfødt
Baby
Søvn
Barsel
Udstyr

Doubletest og tripletest – måling af frit B-hCG og PAPP-A

Doubletest og tripletest er blodprøver, der sammen med nakkefoldsscanningen, kan angive risikoen for forskellige misdannelser og kromosomfejl hos et foster.

Man kan også vurdere risikoen ud fra hver screening alene, det er dog ikke så præcist, som når de kombineres. Som eksempel kan sandsynligheden for Downs syndrom gives med 70 % sandsynlighed ved et enkelt tilbud og med 93%, når de kombineres.

Hvad undersøger man for ved doubletest og tripletest?

Double- og Tripletesten angiver sandsynligheden for at føde et barn med:

Herudover kan Tripletesten også angive sandsynligheden for at føde et barn med:

Hvornår i graviditeten skal doubletesten foretages?

For doubletesten skal du være mellem uge 8+0 og 13+6. Doubletesten skal tages senest 4-5 dage før nakkefoldskaningen. Du får svar på undersøgelsen ved nakkefoldsscanningen.

Blodet undersøges - Doubletest og tripletest når du er gravid.

Hvornår i graviditeten skal tripletesten foretages?

For tripletesten skal du være mellem uge 14+0 og 20+0. Bedst i uge 15+0 til uge 18+0.

Hvad måler man på?

Til screening anvendes to biokemiske markører; β-HCG (frit-beta-Humant-Chorion-GGonadotropin) og PAPP-A (Pregnancy Associated Plasma Protein A), der begge produceres af moderkagen (placenta).

Det sammenholdes med måling af tykkelsen af den væskeansamling, som alle fostre har under huden i nakkeregionen. Nakkefolden måles ved en ultralydsskanning. Ved scanningen måles også længden fra fosterets hoved til hale (crown-rump-length), der bruges til at fastsætte terminsdatoen og dermed gestationsalderen, forsteralderen.

Frit β-hCG – frie B-kæder

Humant choriogonadotropin (HCG) anvendes som graviditetsmarkør, eksempelvis er det den, man måler ved en graviditetstest. Det er den tidligste markør for graviditet og spores allerede 6-8 dage efter befrugtningen (undfangelsen). HCG dannes i placenta med det formål at bevare og stimulere Det gule legeme (corpus luteum). Koncentrationen af HCG fordobles cirka hver anden dag og når et maksimum 60 – 80 dage efter befrugtningen. Efter 20. graviditetsuge er HCG produktionen konstant. 

Human ChorioGonadotropin (hCG) består af en α- og β-kæde, der er kodet fra hvert sit gen. α-kæden er fælles for TSH, FSH, LH og HCG, mens β-kæden er specifik.

Total hCG = Intakt hCG (udgør ca. 99 % af beta-kæderne) + frit β-hCG det vil sige frie β-kæder (udgør cirka. 1-2 % af beta-kæderne)

Det er koncentrationen af B-hCG, det vil sige, frie β-kæder hCG der indgår i doubletesten (og altså IKKE den HCG man måler i en graviditetstest).

I første halvdel af graviditeten udgør frit β-hCG ca. 1-2 % af den totale hCG, tallet vil og skal være MEGET lavere end den totale hCG. β-hCG falder med gestationsalderen (fosteralderen), hvor HCG (den fra graviditetstesten) stiger, idet den fordobler sig cirka hver anden dag.

Pregnancy Associated Plasma Protein A (PAPP-A)

PAPP-A er er et højmolekylært glycoprotein og medlem af metalloproteinase superfamilien. Det fordobles i blodet cirka hver 6. dag og stiger dermed med gestationsalderen (fosteralderen). Et lavt indhold af proteinet i den gravides blod fører til en række misdannelser hos barnet.

Værdier for frit B-HCG og PAPP-A

Hos kvinder med et foster med trisomi 21 er koncentrationen af frit β-hCG cirka dobbelt så høj, som ved et foster uden kromosomafvigelse med samme gestationsalder, og koncentrationerne af PAPP-A vil oftest være mindre end det halve. Hos kvinder, med et foster med trisomi 13 eller 18, er koncentrationen af frit β-hCG typisk 20-40 % og PAPP-A ca. 20-30 % af værdierne hos en kvinde med et foster uden kromosomafvigelse med samme gestationsalder.

Frit-β hCG konc vil været 20-100 gange LAVERE end intakt hCG.

Værdierne kommer ofte ud i MOM (står for Multible Of Median) hvor den aktuelle koncentration divideres med en fastlagt (median)værdi for den pågældende analyse og gestationsalder. MOM værdien er således uafhængig af gestationsalderen

Resultatet gives i “høj risko” eller “lav risiko”

Du får givet ét samlet risikotal for prøverne. Risikosvaret inddeles i Lav eller Høj risiko. Eksempelvis betyder 1:100 risiko at ud af 100 børn vil kun 1 have misdannelsen / syndromet / sygdommen.

  • Risiko for Downs syndrom angives som høj, hvis den er højere end 1:250
  • Risiko for Edwards eller Pataus sygdom angives som høj, hvis den er højere end 1:100 i Tripletesten eller 1:150 i Doubletesten.
  • Risiko for misdannelser angives som høj, hvis den er højere end 1:10 og let forhøjet ved 1:50

Risikoen afhænger af din alder, jo ældre jo større er risikoen. Som eksempel bliver en 1:72 risiko for Downs syndrom hvis du er 40 år til en 1:1172 risiko, hvis du er mellem 25 og 29 år og til en 1:1551, hvis du er mellem 15 og 19 år.

Tilbud om flere undersøgelser ved høj risiko

Hvis risikoen er høj, vil du få tilbudt en moderkageprøve eller fostervandsprøve for at afklare, om der er noget galt med din baby i maven.

Langt de fleste, som får foretaget moderkageprøve eller fostervandsprøve, vil få et normalt svar. Det kan dog være en psykisk meget belastende tid som gravid at gå at vente på prøverne og bagefter vente på svar.

Hvis svaret, mod forventning, ikke er normalt, vil du blive rådgivet om, hvad det indebærer, og hvilke muligheder du har (evt. mulighed for abort).

Andre artikler om graviditet

Andre artikler, der kunne have interesse

KOM MED IND I BABYBOBLEN

Få jordemoder Ditte Bach insiderviden om graviditeten og din babys udvikling dag for dag

Få daglige guldkorn om din graviditet og din babys udvikling i livmoderen for 0 kr. direkte i din indbakke. Du får perler af viden om graviditeten, fosterudviklingen, fødslen, amningen og om livet efter fødslen. Du kan let afmelde dig igen, men de fleste bliver hængende i Babyboblen med jordemoder Ditte Bach. der også er forfatter til Babyinstituttets gravid dag for dag bog, samt Babyinstituttets ammebog, flaskebog og nyfødt bog.

to bøger

Vær godt forberedt på din babys ankomst med Babyinstituttets Ammebog, så du har styr på amningen og Nyfødtbogen, så du er klar til babys ankomst. Klik her 

Besøg Webshoppen

Lad os holde kontakten

error: Content is protected !!