fbpx

DNA (Deoxyribo-Nucleic Acid)

Alle levende organismer er opbygget af celler, og inde i hver eneste celle findes der en cellekerne, der indholder de 46 kromosomer, 23 par. Hvert kromosom består af en DNA-streng, der er en lang kæde af byggesten i en ganske bestemt rækkefølge. DNA er en forkortelse af Deoxyribo-Nucleic Acid og er lange molekyler, der bærer vores arveegenskaber.

DNA-streng:

DNA fra menneske

DNA-strengen ligger inde i kromosomet:

Kromosom fra menneske med synlig DNA streng

Kromosomerne er bærere af ens gener og indeholder alle mennesket 20.000 gener. Generne bestemmer ens arvelige egenskaber. Mennesket har 2 kopier af alle 20.000 gener (de 46 par). De 20.000 gener er kroppens ”opskrift” eller arvelige egenskaber, som fortæller cellen – og kroppen, hvordan den skal udvikle sig og fungere.

DNA replikation

For at alt kan forblive konstant i kroppen (og man forbliver den samme), er det vigtigt, at DNA’et bevares, når der dannes nye celler. I den almindelige celledeling bliver kromosomerne duplikeret via DNA-replikation. Gennem en række processer bliver cellen trukket fra hinanden, og halvdelen af DNA ender i hver sin cellekerne af de nydannede datterceller. Lidt på samme måde som en lynlås du åbner (foto herunder til højre) for så at hver siden “lynes” sammen med en ny halvdel (foto herunder til venstre).

DNA - dannelse af ny dna (replikation)

Cellen er nu blevet til to genetisk identiske DNS strenge, der hver indeholder halvdelen af DNA’et fra den første celle. Ved celledeling bliver DNAet altså kopieret – replikeret, så de to nye (søster)celler har helt samme DNA som den “gamle” celle.

Samme proces på kromosom niveau:

Mitosis

Andre artikler om fertilitet

Andre artikler, der kunne have din interesse

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. Hun startede Baby Instituttet tilbage i 2009. Hun er forfatter til et hav af artiklerne og til flere af Baby Instituttets bøger. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.