“Med Baby Instituttet har jeg mulighed for at værne om barnets og forældrenes integritet og skabe et optimalt miljø for samhørighed og kærlighed mellem forældre og barn. Her kan jeg videreformidle den lærdom jeg har.”

Ditte Bach, jordemoder, ESA-ammevejleder, søvnvejleder og stifter af Babyinstituttet

Ville hellere handle end at filosofere…

Da jeg skulle vælge uddannelse stod valget mellem filosofi og jordemoderuddannelsen. Det blev filosofi, da jeg brænder for værdier som mellemmenneskelig respekt og værdighed. Jeg blev bacheloruddannet i filosofi på Århus Universitet i 1999, med opgaver om bl.a. det gode liv og gode mellemmenneskelige relationer i sygehusvæsenet.

Efter at jeg fik mit første barn, kom lysten til at blive jordemoder og handle mellem liv og død tilbage. Jeg søgte ind på jordemoderuddannelsen og blev færdiguddannet jordemoder i 2003, på Jordemoderskolen i Ålborg. Jeg har efterfølgende primært hentet min erfaring fra Skejby Universitetshospital i Århus, men også Silkeborg, Herning, Sønderborg og Norge.

For mig drejer jordemoderfaget sig om at skabe en platform af tillid og oprigtighed, hvor vi værdigt, respektfyldt og kærligt kan modtage den nye samfundsborgere og give forældrene de mest optimale betingelser for at kunne imødekomme deres barns behov og knytte omsorgs- og kærlighedsbånd til deres barn. Både i fødselsøjeblikket, men lige så vigtig i den første tid efter fødslen hvor der er endnu mere på spil.

Jeg har selv en vandfødsel (1997) og en almindelig fødsel (2004) bag mig, som er blevet til to fantastiske børn – en pige og en dreng. Jeg har ammet begge to, men ikke unden problemer, der har gjort at mit hjerte brænder særligt for amningen – og den gode start.

Jeg har taget imod over 500 børn i mit jordemoderliv og har haft mange, mange flere babyer i hænderne.

Ditte Bach (1972), jordemoder