“Med Baby Instituttet og Det Private Barselshotel har jeg mulighed for at værne om barnets og forældrenes integritet og skabe et optimalt miljø for samhørighed og kærlighed mellem forældre og barn. Her kan jeg videreformidle den lærdom jeg har.”

Ditte Bach, jordemoder, ESA-ammevejleder og direktør.

Ville hellere handle end at filosofere…

Da jeg skulle vælge uddannelse stod valget mellem filosofi og jordemoderuddannelsen.

Det blev filosofi, da jeg brænder for værdier som mellemmenneskelig respekt og værdighed. Jeg blev bacheloruddannet i filosofi på Århus Universitet i 1999, med opgaver om bl.a. det gode liv og gode mellemmenneskelige relationer i sygehusvæsenet.

Efter at jeg fik mit første barn, kom lysten til at blive jordemoder og handle mellem liv og død tilbage. Jeg søgte ind på jordemoderuddannelsen og blev færdiguddannet jordemoder i 2003, på Jordemoderskolen i Ålborg.

Jeg har primært hentet min erfaring fra Skejby Universitetshospital i Århus, men også Silkeborg, Herning, Sønderborg og Norge.

For mig drejer jordemoderfaget sig om at skabe en platform af tillid og oprigtighed, hvor vi værdigt og respektfyldt kan modtage nye samfundsborgere og give forældrene de mest optimale betingelser for at knytte omsorgs- og kærlighedsbånd til deres barn. Både i fødselsøjeblikket, men lige så vigtig i den første tid efter fødslen hvor der er mindst lige så meget på spil.

Jeg har selv en vandfødsel (1997) og en almindelig fødsel (2004) bag mig, som er blevet til to fantastiske børn – en pige og en dreng.

Jeg har taget imod over 500 børn i mit jordemoderliv og har haft mange, mange flere babyer i hænderne.

Ditte Bach, jordemoder og ESA-ammevejleder