fbpx

Coronavirus / COVID-19 & amning

OBS. Sidst opdateret d 14/3 2020

Coronavirus – der egentlig hedder COVID-19 – fylder mediebilledet, og nok også tankerne hos de fleste af os for tiden. Alt er i rivende udvikling og situationen ændrer sig lige nu næsten time for time i hvert fald dag for dag. Hver dag meldes om flere smittede og karantæne-ramte danskere og nye tiltag for at hæmme smittespredningen iværksættes.

Mange spørgsmål presser sig på, og meget er endnu uvist i forhold til denne nye virus. Hvor smitsom er den? Hvor stor er dødeligheden? Kan man smitte uden selv at være syg? Hvornår får vi en vaccine? Hvor mange ender med at blive ramt? Og så videre.

Hvordan med coronavirus og amning?

Coronavirus eller COVID-19 er en åndedrætsvirus, der kan forårsage forkølelse og infektioner i luftvejene. Hvis du ammer dit barn, så er du måske i tvivl om, hvorvidt det er sikkert at fortsætte amningen, hvis du som mor bliver smittet med COVID-19. Eller hvis du er i risiko for at blive smittet. Her vil vi svare på netop det spørgsmål udfra den viden, der er på nuværende tidspunkt (10/3 2020). Du skal være opmærksom på, at anbefalingerne omkring COVID-19 hele tiden opdateres, og at du derfor bør orientere dig på Sundhedsstyrelsen hjemmeside løbende i forhold til, at omstændighederne kan have ændret sig fra det her beskrevne.

Generelt så er det heldigvis kun meget sjældent, at man ligefrem fraråder amning på grund af risiko for smitte med infektion fra mor til barn gennem brystmælken. Det gør man ikke ved almindelige infektioner, men man gør det for eksempel ved infektion med HIV eller AIDS, da lige netop HIV/AIDS overføres via blod og kropsvæsker og dermed også modermælk.

Der er ikke fundet coronavirus i modermælk / brystmælk

Coronavirus eller COVID-19 er en åndedrætsvirus. Den smitter ved dråbespredning med sekreter fra blandt andet hoste og nys på samme måde som forkølelse og influenza. Det er altså en infektion, der spredes via luftvejs-sekreter.

På nuværende tidspunkt har man ikke fundet virusset i brystmælk hos ammende mødre, heller ikke selvom om mødrene er smittet med COVID-19. Der er altså ingen grund til at ophøre med eller være nervøs for at amme på grund af risiko for smitte sit barn med COVID-19. Tværtimod så er modermælk den allerbedste ernæring for din baby – også selvom du er syg – og også selvom du måske er blevet syg med COVID-19. Derudover så indeholder modermælk antistoffer, der faktisk beskytter din baby mod sygdomme og øger din babys modstandskraft.

Hvis du malker ud og giver din baby dit udmalkede mælk, så skal du endelig også fortsætte med det. Men vær særligt opmærksom på at holde god håndhygiejne, når du håndterer dit udstyr til pumpning og flaskegivning.

Amning, hvis man er smittet med COVID-19

Hvis man bliver smittet med COVID-19, så kan man, ligesom man kan smitte andre, godt smitte sit barn gennem dråbesmitte (fra luftvejene, host, nys osv) og direkte kontakt. Derfor er det også her meget vigtigt at have en utrolig god hygiejne.

Det er også vigtigt at have en utrolig god hygiejne, både når man ammer og når man er tæt med sit barn. Det vil sige, at overholde de gældende anbefalinger omkring god håndhygiejne med grundig håndvask og / eller hånddesinfektion samt at hoste eller nyse i et lommetørklæde (eller ærme) frem for i håndfladen.

Det er også vigtigt at man desinficerer eventuelle forurenede overflader for at mindske smitterisikoen. OBS man skal ikke desinficere sit bryst. Føler man behov for at vaske sit bryst er det alene med vand og sæbe.

Hvis man bliver smittet med COVID-19, så opfordrer Unicef også til, at man anvender maske under amningen. Ligesom du skal følge de anvisninger, du i situationen får fra din læge eller hospitalet om, hvordan du skal forholde sig.

Du skal altid følge myndighedernes anbefalinger. Denne artikel er en generel vidensdeling og kan ikke stå i stedet for individuel sundhedsfaglig rådgivning. Du kan finde mange flere spørgsmål og svar samt relevante telefonnumre på Sundhedsstyrelsens hjemmeside her. 

Ammende kvinder er ikke i øget risiko for COVID-19

Det ser indtil videre ikke ud til, at man som ammende kvinde er i øget risiko for at blive smittet eller i øget risiko for at blive alvorligt syg af COVID-19. Men udfra et forsigtighedsprincip betragter Sundhedsstyrelsen alligevel gravide og ammende som værende i særlig risiko og der anbefales derfor følgende:

  • At du undgår steder hvor mange mennesker er tæt på hinanden
  • At du holder ekstra god håndhygiejne
  • At du ikke rører ved næse, øjne og mund, hvis du ikke har rene hænder
  • At du holder dig på 1-2 meters afstand af andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge

Derudover anbefales det selvfølgelig at du også overholder de generelle anbefalinger om at undgå håndtryk, kindkys osv samt at have fokus på god hygiejne.

Vi tilbyder stadig amme- og babykonsultationer, da det er afgørende at amningen fungere og baby trives. Det gør vi hvor vi overholder de retningslinjer sundhedsvæsnet udstikker, men mundbind og sprit. Hvis du ikke må eller ikke vil rundt omkring – og har brug for hjælp til din amning eller din baby, så tilbyder vi også amme- og babykonsultationer online. Ligesom at alt vores vejledning om søvn også foregår online. Ligeledes kan vi tilbyde vores individuelle fødselsforberedelse som et onlineforløb, indtil du igen er frisk (testet negativ) / ude af karantænen.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 22 77 35 71, hvis du har brug for at tale med os om hvad vi kan gøre for dig, og din baby eller hvordan vi kan hjælpe dig bedst i den situation I står i lige nu med amningen.

Camilla Kristiansen, jordemoder
Camilla Kristiansen er uddannet jordemoder i 2005. Camilla startede på Baby Instituttet 2015 og er forfatter til vores "Ammeguide" og "Refluks -hjælp din baby" og har en IBCLC uddannelse i amning.