Hvad gør man egentlig, hvis man midt under fødslen finder ud af, at barnet har det dårligt? At barnet slet ikke kan klare at ligge inde i livmoderen og blive trykket på ve efter ve?

For det første må der vurderes, hvor hurtigt det skal gå for barnet med at komme ud.

Er blodprøven fin, vil fødslen kunne fortsætte. Andre gange vil man have brug for at gentage iltprøven (skalp-ph´en) efter nogen tid for at sikre sig, at alt stadigvæk er fint med barnet. Det samme gælder hvis hjertekurven CTG´en påvirkes yderligere.

Men hvad hvis barnet ikke får ilt nok?

Det kan også ske, at barnet ikke kan klare veerne og fødslen. Altså at barnet er stresset; ikke får ilt nok og derfor har brug for at komme ud af livmoderen – for at kunne trække vejret selv.

Er moderen endnu ikke helt åben (10 cm åben), er den eneste mulighed for at få barnet ud at foretage (akut) kejsersnit.

Er livmoderen helt åben (pressefasen), så vil lægen vurdere om barnet kan hjælpes ud med en sugekop.

Sugekoppen sættes på barnets hoved. Samtidig med at moderen presser på presseveerne, trækker lægen i sugekoppen på barnets hoved. Derved kan fødslen afsluttes hurtigt – på få veer. I sjældne tilfælde vil lægen i stedet for sugekop kunne vælge at anlægge en tang og forløse barnet med den (tang forløsning)

iltmangel ved baby under fødlen

De fleste babyer vil ikke have brug for hjælp, når de først er kommet til verden. Det gælder også, selvom de har været presset eller stresset inde i livmoderen sidst i fødslen.

Nogle babyer vil dog have brug for det, vi kalder starthjælp. Det vil sige, hvad der lige kan gøres på fødestuen. Sjældnere vil der være brug for både starthjælp og overflytning til børneafdelingen – kontinuerligt hjælp døgnet rundt.

Du kan læse meget mere om fødsler; veer, fødslens faser, smertelindring og meget, meget mere, her⇒ 

Du kan læse om hvordan du med barselsophold sikrer din baby en god start på livet her ⇒

Du kan læse om vores online-ammekursus, der kan sikre dig en god ammestart og en god mælkeproduktion her ⇒