fbpx

Hvor mange ammer? – ammefrekvenser i Danmark

Databasen Børns Sundhed viser, at langt de fleste danske kvinder gerne vil amme. Mellem 99,5 til 97 % går i gang med amningen. Desværre er ønsket om gerne at ville amme og det at det at gå i gang med at amme ikke det samme som at få amningen til at lykkes. For at amningen lykkes skal mælkeproduktionen etableres i en mængde, der dækker barnets behov (barnet kan tage passende på i vægt), barnet skal kunne tage brystet (med en god og effektiv teknik) og de ammeproblemer der kan opstå i starten overkommes eller løses, såsom smertefulde amninger, sår på brystvorterne og brystbetændelse.

Fra 2012 har man indberettet hvor længe det enkelte barn fuldammes i Den Nationale Børnedatabase. Ved fuldamning forstås, at barnet ernæres udelukkende af brystmælk (der kan ud over brystmælk kan tillades supplement med vand og lignende og/eller maksimalt ét måltid med modermælkserstatning om ugen).

Tallene fra den Nationale Børnedatabase viser (2015):

1 uge 2 uger 1 mdr 2 mdr 4 mdr 6 mdr
Børnedatabase 87,2 % 67 % 55,9 % 11,2 %

 

Databasen Børns Sundhed har siden 2002 indsamlet data fra sundheds­plejerskejournaler i en række kommuner (ikke alle). For børn født i 2014 er der samlet data fra 32 kommuner med og på i alt 18.687 børn.

Tallene fra Børns Sundhed viser hvor mange procent, der ammer:

1 uge 2 uger 1 mdr 2 mdr 4 mdr 6 mdr
Børnedatabase 87 % 67 % 55,9 % 11,2 %
Børns sundhed 78,8 % 60,6 % 16,9 %

 

Konklusionen er, at kun en lille del af de danske kvinder fuldammer deres babyer i de 6 måneder som Sundhedstyrelsen anbefaler.

Hvorfor ammer danske kvinder ikke så lang tid som anbefales

Der kan være flere grunde, til at kvinder ikke ammer så længe som Sundhedsstyrelsen anbefaler. Det kan være fordi de ikke vil, men vores oplevelse er, at de fleste danske kvinder faktisk gerne vil amme (hvilket også kan ses ved at så mange påbegynder amningen), men at det ofte ikke går med amningen eller mælkeproduktionen på en måde, hvor amningen kan lykkes. Det er meget trist og noget vi oplever for mange ville kunne undgåes ved bedre hjælp i starten med at komme godt fra start med amningen.

En landsdækkende undersøgelse af patienttil­fredsheden blandt fødende viser, at en tredjedel af alle mødre føler sig usikre på amning efter udskrivelsen. Usikker­hed kan medvirke til tidligt ammeophør (Amning en håndbog for sundhedspersonale).

Usikkerhed vil sige, at man ikke rigtigt ved, hvad man skal gøre, hvornår og hvordan, hvilket passer meget godt sammen med at man ikke kan få amningen til at lykkes. Det er klart, at jo mere man ved om amning, men især om hvordan man skal gøre i praksis i de forskellige ammerelevante situationer og ved løsning af forskellige udfordringer, jo bedre er man stillet i forhold til at lykkes med amningen.

Den seneste rapport fra Databasen Børns Sundhed [Johansen et al 2016] konkluderer, at kvinder med en kortvarig uddannelse har større risiko for tidligt ammeophør. Desuden beskriver rapporten, at en lang række problemer ved fødslen og i familien er risikofaktorer for tidligt ammeop­hør.

Hvad du selv kan gøre for din amning

Det et bevist, at det er er god ting at forberede sig på sin amning – lige så godt som på sin fødsel, da amningen jo kommer som en del af den. Ligesom det er bevist, at det er en stor fordel, at partneren også er indraget i forberedelserne og i amningen. Det giver derfor god mening, hvis du gerne vil amme, at forberede dig på amningen allerede i graviditeten. Her anbefaler vi alle vores artikler om amning, ligesom vi anbefaler vores ammebog og ammeforberedelses kursus.

Samt at du søger den fornødne hjælpe, der gør at mælkeproduktionen, dine bryster, du og din baby kommer så godt fra start, som overhovedet muligt. Det er nemlig utroligt vigtigt at komme godt fra start, især når det drejer sig om amning. Ønsker du vores viden og hjælp, så er der ikke noget, vi hellere står til rådighed med;

Andre artikler om amning

Andre artikler, der kunne have din interesse

Ditte Bach, jordemoder
Ditte Bach (1972) har arbejdet som jordemoder, siden hun blev uddannet i 2003. Hun startede Baby Instituttet tilbage i 2009. Hun er forfatter til et hav af artiklerne og til flere af Baby Instituttets bøger. Ditte er gift med John og har en pige fra 1997 og en dreng fra 2004.