KOM MED I BABYBOBLEN ❤️ OG FÅ FAGLIG VIDEN, DER KLÆDER DIG PÅ TIL DIN GRAVIDITET, FØDSEL OG FØRSTE TID MED BABY →

Akut kejsersnit / akut sectio

Et akut kejsersnit er en forløsning af din baby med operation inden for en så hurtig tidsramme, at man ikke kan nå at gøre de samme forberedelser, som ved et planlagt kejsersnit. Inden for akut kejsersnit skelner man mellem akut kejsersnit og hyperakut kejsersnit.

Du vil få akut kejsersnit, hvis ens baby har brug for at komme ud. Det kan være ved problemer i graviditeten eller under fødslen.

Hvordan forløber et akut kejsersnit?

Der er selvfølgelig en lille forskel fra hospital til hospital, men overordnet set forløber langt de fleste akutte kejsersnit som beskrevet nedenfor.

Hvad sker der på fødestuen inden et akut kejsersnittet:

Det første der sker efter, at det er besluttet, at der skal foretages akut kejsersnit, er:

 • Du vil få hospitalstøj på.
 • Hvis der er tid, vil du få fjernet de øverste 2 cm af din kønsbehåring.
 • Du vil få anlagt et venflon (plastikkateter i hånden).
 • Du vil få taget et forlig, hvis du ikke har fået taget en i forvejen.
 • Du vil få anlagt et urinkateter i din blære, som skal være der, til du selv kan komme på toilettet.
 • Du vil blive kørt over på operationsgangen – operationsstuen.

Hvem er på opereationsstuen ved et akut kejsersnit

Der er relativt mange fagpersoner til stede under et kejsersnit – og dermed også et akut kejsersnit.

Af fagpersoner vil være:

 • 1 narkoselæge (som anlægger bedøvelsen ved akut kejsersnit),
 • 1 narkosesygeplejerske – som sidder ved dit hoved
 • 2 fødselslæger, som sammen udfører det akutte kejsersnit
 • 1 sygeplejerske som assisterer ved det akutte kejsersnit
 • 1 sygeplejerske som assisterer på stuen
 • 1 jordemoder, som modtager barnet.
 • Her foruden kan der være studenter mv.
 • Eventuelt 1 børnelæge.

Alle ved, hvad der skal gøres og stemningen på stuen er afslappet og god, selvom det skal gå stærkt.

Din partner vil blive placeret ved dit hoved, hvor også anæstesisygeplejersken holder til. Anæstesisygeplejersken vil fortælle jer så meget, som hun kan nå. Ved akut kejsersnit i fuld bedøvelse vil din partner ikke kunne være på operationsstuen, men må blive tilbage på fødestuen.

Hvilke typer bedøvelser er der ved et akut kejsersnit?

Et akut kejsersnit laves så godt som altid i rygbedøvelse og kun ved hyperakutte kejsersnit kan det nogle gange være nødvendigt med fuld bedøvelse, da det går en lille smule hurtigere. Du vil ved rygbedøvelse være vågen og klar under operationen. Din ledsager vil være hos dig og du vil kunne se og røre din baby, når han eller hun er kommet til verden.

Rygbedøvelsen til akut kejsersnit kan enten være en spinalbedøvelse eller den epiduralblokade, der eventuelt er anlagt ved fødslen. I så fald toppes den op, så den virker bedre.

De fleste narkoselæger foretrækker at anlægge en spinalbedøvelse, der er en engangsdosis af medicin, der lægges ind i spinalrummet i ryggen. Du vil være bedøvet fra brystet af og ned uanset hvilken af de to bedøvelser du får.

Hvis det skal gå særligt stærkt vil du blive lagt i fuld bedøvelse og din ledsager ikke kan være til stede.

Akut kejsersnit lige inden åbner op og tager barnet ud.

Hvad sker der på operationsstuen ved et akut kejsersnit?

 • Du vil få lagt bedøvelse af narkoselægen.
 • Du bliver lagt på operationslejet og fastgjort.
 • Du vil blive sprittet af, hvis der er tid.
 • Når bedøvelsen virker, vil fødselslægerne forløse din baby.
 • Fødselslægerne vil give din baby til jordemoderen.
 • Ofte vil børnelægen være kaldt og her vil jordemoderen overdrage din baby til børnelægen.
 • Hvis børnelægen vurderer, at din baby har brug for mere hjælp end hvad han eller hun kan give på operationsstuen, vil din baby komme på børneafdelingen. Hvis alt er som det skal være, vil din baby blive pakket varmt og komme til dig (ikke ved fuld bedøvelse).
 • Fødselslægerne vil her være i gang med at lukke livmoderen og huden.
 • Efter operationen kommer du over i din seng og bliver kørt til opvågningsafdelingen.

Baby forløses ved kejsersnit.

Nogle kvinder oplever store rysteture og kvalme og eventuelt opkast, efter at deres baby er forløst. Det er en af bivirkningerne ved medicinen og tager ofte den første glæde efter at barnet er kommet ud.

Hvad sker der på opvågningsafdelingen efter et akut kejsersnit?

På opvågningsafdelingen vil du have din baby og din partner hos dig, hvis ikke din baby er på børneafdelingen.

Du vil kunne sunde dig over den udvikling det hele tog, amme for første gang og få set og mærket din baby. Jordemoderen vil undersøge din baby, veje, måle og give k-vitamin m.m.

Nogle nybagte mødre har det fortsat dårligt på opvågningsafdelingen og kan have svært ved at nyde deres baby. Nogle bløder meget efter kejsersnit, fordi efterveerne svigter. I så fald vil der blive givet ekstra medicin, blive trykket ekstra meget på livmoderen og holdt ekstra øje med dig. I vil først komme videre til barselsafdelingen, når personalet på opvågningsafdelingen vurderer, at du ikke længere behøver at være under skarp overvågning.

Nogle babyer har problemer med, at vejrtrækningen er anspændt, så de knirker. Andre babyer viser ikke den store lyst til hverken søge, svøbe eller sutte efter et akut kejsersnit, hvilket kan være problematisk for amningen. Men de fleste er helt friske, trækker vejret fint og har lyst til brystet.

Hvad sker der på opvågningen efter et akut kejsersnit i fuld bedøvelse

De fleste er temmelig omtågede efter kejsersnit i fuld bedøvelse. Det kan sammenlignes med at have indtaget en hel flaske vodka. Ryster og sitrer, og angsten sidder måske også i kroppen, fordi det hele er gået så stærkt. Man vil være ved siden af dig selv. Nogen gange klar i hovedet, men mest uklar. I takt med at bedøvelsen damper af, vil man komme mere og mere til sig selv.

Man vil blive overflyttet til barselsafdelingen, men der kan gå op til 1 døgn, før man helt føler, at man er sig selv, og fuldt kan overskue at være mor til en baby.

Efterfødselssamtale

De fleste hospitaler tilbyder en efterfødselssamtale efter akutte forløb – herunder akut kejsersnit. Formålet er at få talt oplevelsen igennem, da der ofte ikke har været meget tid til samtale i forløbet og der altid er mange følelser på spil i akutte situationer.

Andre artikler om fødslen

Andre artikler, der kunne have interesse

KOM MED IND I BABYBOBLEN

Få jordemoder Ditte Bach insiderviden om graviditeten og din babys udvikling dag for dag

Få daglige guldkorn om din graviditet og din babys udvikling i livmoderen for 0 kr. direkte i din indbakke. Du får perler af viden om graviditeten, fosterudviklingen, fødslen, amningen og om livet efter fødslen. Du kan let afmelde dig igen, men de fleste bliver hængende i Babyboblen med jordemoder Ditte Bach. der også er forfatter til Babyinstituttets gravid dag for dag bog, samt Babyinstituttets ammebog, flaskebog og nyfødt bog.

error: Content is protected !!